ADVENT 2. VASÁRNAPJA – 2023. december 10. – B év – Plébániai hirdetések

Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényét, és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten! Lk 3,4.6


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság decemberben: a fogyatékkal élőkért!
7. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
8. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


DECEMBER 8. – A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
FŐÜNNEP

Mit jelent Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása?

DECEMBER 7. csütörtök elővételezett
16:00 Terény – Szentmise
17:00 Cserhátsurány – Csendes szentségimádás, majd szentmise (Szolgáltató)
DECEMBER 8. péntek
14:00 Szanda – Szentmise
14:00 Herencsény – Igeliturgia
DECEMBER 9. szombat
15:00 Cserháthaláp – Szentmise

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

DECEMBER 10.
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

SZANDAIMAAPOSTOLSÁG DECEMBERBEN: Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket.


 1. ADVENTBEN ÚJ EGYHÁZTANÁCSOKAT VÁLASZTUNK. A menete itt olvasható. | Ima a közösségben | Jubileumi ima
 2. 13. TERÉNY 12:00 – Fatimai engesztelő imaóra
 3. 14. CSERHÁTSURÁNY 18:00 – Csendes szentségimádás
 4. 16. CSERHÁTSURÁNY, ISKOLA 10:00-12:00 Elsőáldozási felkészítő gyerekeknek, szülőknek | 13:00-15:00 Tiniklub 9-14 éveseknek | 15:30-17:00 Bérmaóra és ifiklub
 5. 17. BETEGEK SZENTSÉGE – 10:00 Cserhátsurány, 12:00 Terény, 14:00 Cserháthaláp
 6. 17. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS – Szanda 15:00 | Terény 16:00
 7. 22-23. BALASSAGYARMAT – ADVENTI LELKIGYAKORLAT – Dobos Péter atya és Fábry Kornél püspök atya | 17:00 Gyóntatás, 18:00 Szentmise
 8. ADVENTTŐL A SZENTELTVíZTARTÓKBAN lesz szenteltvíz.
  A PERSELYEZÉST a liturgiák közben végzik a munkatársak (majd az oltár elé tesszük az adományokat) és visszaállítjuk minden templomban: ez mindenki saját tevékeny bekapcsolódása a liturgiába, saját adományával is a saját áldozatává, imafelajánlásává teszi a szentmisét, az igeliturgiát.
  A BÉKEJOBBOT is visszavezetjük: a padban a mellettünk ülőknek nyújtjuk. 
 9. A FERENCES ADVENTI LELKI NAPTÁR ITT LETÖLTHETŐ.
 10. Tisztelettel várjuk az egyházi hozzájárulás rendezését azoktól, akik esetleg még nem tették volna meg! Akinek egyszerűbb utalni, az megtalálja a bankszámlaszámot a hirdetőtáblán vagy a weboldalon.
 11. KARÁCSONYTÓL VíZKERESZTIG a liturgiák rendje ITT LETÖLTHETŐ!
 12. HÁLÁS KÖSZÖNET AZOKNAK A TESTVÉREKNEK, akik a templomok, temetők és plébániák körül segítenek a hó eltakarításában!

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
ADVENT 3. VASÁRNAPJA

DECEMBER 17.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
12:00 Szanda – Igeliturgia
14:00 Cserháthaláp – SzentmiseMIÉRT HÁROM LILA ÉS EGY RÓZSASZÍN GYERTYA VAN AZ ADVENTI KOSZORÚN?

MIÉRT JÓ GYÓNNI? – EGY PAP ÉS EGY PSZICHOLÓGUS VÉLEMÉNYE
Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát!
ISTEN FIZESSE MEG!


II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

„Minden általa lett” (Jn 1,3)

8. A keresztények számára a vasárnap elsősorban a föltámadott Krisztus dicsőségétől ragyogó húsvéti ünnep. Az „új teremtés” ünneplése.
De ha a maga mélységében megértjük ezt, elszakíthatatlannak látjuk attól az üzenettől, melyet a Szentírás első soraitól kezdve mond a világ teremtésének isteni tervéről.
Ha igaz az, hogy az Ige „az idők teljességében” (Gal 4,4) testté lett, ugyanúgy igaz, hogy az örök Atya Fia ugyanezen misztériumának erejéből az Ige a mindenség kezdete és vége. Ezt állítja János evangéliumának előszavában: „Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami teremtetett” (Jn 1,3). Ugyanezt hangsúlyozza Pál a Kolosszeieknek írt levelében: „Benne teremtetett minden a mennyben és a Földön: a láthatók és a láthatatlanok…, és minden általa teremtetett” (1,16). A Fiú tevékeny jelenléte Isten teremtő művében teljesen a húsvéti misztériumban tárult föl, amikor Krisztus mint „első a halottak közül” (1Kor 15,20) megnyitotta az új teremtést, és elindította a folyamatot, melyet Ő maga teljesít be dicsőséges visszatérése pillanatában, „amikor átadja az országot Istennek, az Atyának …., hogy Isten legyen minden mindenben” (1Kor 15,24.28).

Isten terve tehát már a teremtés hajnalán magában foglalta Krisztus e „kozmikus feladatát”. Az idő egész folyamatára vonatkozó krisztusközpontú távlat jelen volt Isten megelégedett tekintetében, amikor abbahagyván munkáját „megáldotta a hetedik napot és megszentelte azt” (Ter 2,3).