Imádságok

Imádságok

IMA A KÖZÖSSÉGBEN

Uram, ébreszd fel egyházadat, hogy meglássa a fogyatékosságait, a mulasztásait, az új feladatait
és kezdd rajtam!
Uram, építsd közösségedet és adj a másikra figyelő, nyitott szívet tagjainak
és kezdd velem!
Uram, a békességed és jóságod örömhírét juttasd el mindenüvé a földre
és kezdd nálam!
Uram, gyújtsd meg szereteted lángját minden szívben
és kezdd bennem.
Ámen.

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
s alázatosan megadjam magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék,
nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!


Szent István imakilenced


A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima


Szent Mihály Arkangyal rózsafűzér (kilencharmados)


A jóhalál gyakorlata