Egyházközségi tanácsadó testületek választása plébániáinkon

Az Egyházmegyei iránymutatás alapján.

Kedves egyházközségi Testvérek!
Kedves Látogatók!

Egyházközségeinkben elérkezett az idő, hogy új tanácsadó testületek szülessenek a felelős lelkipásztor és a közösség segítségére.

A megújulási, választási folyamatot a  jelölésekkel kezdjük Adventben, ahogyan templomainkban már hirdettük.
Az oltár előtti kosárban található boríték és papír. 
Ezekben a borítékokban vagy ezen az űrlapon Karácsonyig fogadjuk a jelöléseket!

Első és legfontosabb teendőnk az imádság. Arra kérem elsősorban az egyházközségek tagjait, de a látogatókat is, hogy az alábbi imádságot napi rendszerességgel imádkozzuk a jelölésektől kezdve:

Uram, ébreszd fel egyházadat, hogy meglássa a fogyatékosságait, a mulasztásait, az új feladatait
és kezdd rajtam!
Uram, építsd közösségedet és adj a másikra figyelő, nyitott szívet tagjainak
és kezdd velem!
Uram, a békességed és jóságod örömhírét juttasd el mindenüvé a földre
és kezdd nálam!
Uram, gyújtsd meg szereteted lángját minden szívben
és kezdd bennem.
Ámen.

A másik fontos teendő, 
hogy minél több olyan testvért vonjatok be a folyamatba, azaz jelöljetek, akik alkalmasak a tisztségre.

Az egyházközségi tanács tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik:

 1. tartósan az egyházközség területén laknak,
 2. ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,
 3. teljesen cselekvőképesek,
 4. az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az Eucharisztia vételének közösségéből,
 5. megbérmálkoztak (ettől egy ideig el lehet tekinteni),
 6. minden vasárnap részt vesznek szentmisén,
 7. egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
 8. 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
 9. készek e feladat ellátására.

A harmadik pedig, a kommunikáció
Szabályzatban ezt olvashatjuk: A plébániai tanácsok tanácsadó testületek, amelyek segítik a felelős lelkipásztort, aki a döntéshozó.
Ezek alapján kérlek Benneteket, akik már egyháztanácsosok vagy közeli munkatársak vagytok, hogy olyan tanácsadói lelkülettel forduljatok továbbra is felém, amely a nyitottság, a párbeszéd és az Egyház evangéliumi működésén alapszik.

A  VÁLASZTÁS MENETE 7 LÉPÉSBEN

 1. Jelölések, meghallgatások – 2023. Advent – A jelölések zárt borítékban történnek, a liturgiák előtt vagy után az oltár elé helyezve.
 2. Jelölések összesítése – 2024. január
 3. A jelöltekkel való személyes beszélgetések a felelős lelkipásztor által   – 2024. január – február
 4. A tanácsadó testületek, a pasztorális és a gazdasági tanács összetételének véglegesítése a felelős lelkipásztor által;   – 2024. március
 5. Felterjesztés a Püspök atya felé – 2024. április
 6. A püspöki megbízások alapján az ígéretek letétele plébániánként – 2024.
 7. Az új testületek találkozása – 2024.

Az egyháztanácsok működésének és megújításának részleteit és lépéseit ebben a dokumentumban tudjátok elolvasni.

Az Egyháztanácsokra vonatkozó Szabályzatot pedig itt lehet elolvasni.

Szent István király!
Szent Péter és Pál apostolok!
Szent Mihály arkangyal!
Szent András apostol!
Szent Márton püspök!
Könyörögjetek érettünk!

Imával és szeretettel,

Simon Zoltán SC
Plébániaszervező diakónus
+36302011838
http://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/

„Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg!”1Tessz 5,21
Légy vidám és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni. Don Bosco
https://about.me/simonzoltan