Általános tudnivalók

Szentségi lelkipásztori irányelvek

A KATOLIKUS EGYHÁZ TANÍTÁSA ÉS A KATEKUMENÁLIS SZEMLÉLET SZERINT
A Katolikus Egyház Tanítóhivatal alapján

Keresztelés (gyermek)

 • vallásgyakorló szülők/keresztszülők számára: 4(-8) alkalmas felkészítés (havonta 1), majd egyeztetett időpontban a keresztelés: előtérbe helyezve Húsvét / templombúcsú / Advent 3. vasárnapja; családlátogatás; meghívás: Új Élet Krisztusban kurzusra, Alphára, Cursillora;
 • vallásukat nem gyakorlók számára: 4(-8) alkalmas felkészítés (havonta 1); családlátogatás; meghívás: Új Élet Krisztusban kurzusra, Alphára, Cursillora; majd egyeztetett időpontban a keresztelés: előtérbe helyezve Húsvét / templombúcsú / Advent 3. vasárnapja.
 • családi döntésen alapuló elköteleződés;
 • a következő keresztelési oktatások kezdete: 2024. február
 • a keresztelések időpontjai: Húsvét / templombúcsú / Advent 3. vasárnapja.

Felnőtt Keresztelés, Elsőáldozás, Bérmálás
katekumenális felkészülés szerint az Eucharisztia és a Bérmálás vételével együtt,

 • önálló döntésen alapuló elköteleződés;
 • minimum két éves katekumenális felkészítés; várható kezdete: 2024.

Gyermek elsőáldozás

 • a Egyház, mint szentségi szeretetközösség törvényeinek betartása;
 • családi döntésen alapuló elköteleződés;
 • a szülői alkalmakon (havonta 1) való részvétel;
 • a gyermekek részvétele a felkészítéseken (az iskolai hitoktatáson felül havonta 1-szer);
 • a gyermekekkel való foglalkozások várható indulása: 2023. május;
 • a bevezető évében (2023.) a felkészítés 1 év, ez 2024-től 2 évre változik;
 • elsőáldozás időpontja: 2024. június 2, 2026. Úrnapja.

Bérmálás
18 év alatt

 • önálló döntésen alapuló elköteleződés;
 • szülőkkel és a jelentkező fiatalokkal való találkozás várható időpontja: 2023. március
 • a fiatalokkal való foglalkozások várható indulása: 2023. májustól;
 • előkészítő ifi év: 2023-24. | Bérmálás éve várhatóan: 2025. ősz.

Házasság
A házassági szándék bejelentése a plébánián a tárgyév január 31-ig;

 • jegyesvizsgálat és 4-(8) alkalmas jegyes kurzus, amely évente egyszer indul Balassagyarmaton;
 • meghívás: Házas kurzusra, Új Élet Krisztusban kurzusra, Alphára, Cursillora.

Házasságkötés után szeretettel várjuk a párt a vasárnapi szentmisékre, az egyházi eseményekre és a családos csoportokba.

A megkeresztelt ember „életének egész értelme abban rejlik, hogy eljusson annak a radikálisan keresztény újdonságnak a felismerésére, amely a keresztségből árad, és ez által kötelességeit az Istentől kapott hivatás szerint betölthesse.

A világi hívő képének megrajzolásához három elsődleges szempontot kell közvetlenül szemügyre venni. 

A keresztség újjászül bennünket Isten gyermekeinek életére. 

Jézus Krisztushoz, valamint az Ő testéhez, az Egyházhoz kapcsol. 

Végül fölken a Szentlélekben és így az Ő templomává leszünk.”

Szent II. János Pál pápa

Christifideles Laici 10