ADVENT 1. VASÁRNAPJA – 2023. december 3. – B év – Plébániai hirdetések – frissítve

Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura. Mk 13,33-37


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság decemberben: a fogyatékkal élőkért!
7. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
8. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE
ADVENT 1. VASÁRNAPJA

DECEMBER 3.
! 9:00 Cserhátsurány – Szentmise
! 9:00 Herencsény – Igeliturgia
! 11:00 Terény – Szentmise – TEMPLOMBÚCSÚ
14:00 Cserháthaláp – Szentmise
! 14:00 Szanda – Igeliturgia


IMAAPOSTOLSÁG DECEMBERBEN: Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket.


 1. ADVENTBEN ÚJ EGYHÁZTANÁCSOKAT VÁLASZTUNK. A menete itt olvasható. | Ima a közösségben | Jubileumi ima
 2. 7. CSERHÁTSURÁNY – Lelki délután az iskola tanárainak
 3. 7. CSERHÁTSURÁNY 17:00 – Csendes szentségimádás, majd szentmise
 4. 8. BETEGELLÁTÁS – József atya: Cserhátsurány
 5. 8. CSERHÁTSURÁNY 17:00 – Molnár András állandó diakónus 2022. augusztusától már nem szolgál a Cserhátsurány és környékén lévő egyházközségekben.
  2009-től Beer Miklós püspök atya megbízásából szolgált hitoktatóként, majd akolitusként, 2018-tól pedig felszentelt állandó diakónusként.
  A 13 év szolgálat után 2023. december 8-án búcsúzunk el Andrástól a cserhátsurányi templomban a 17 órakor kezdődő szentmisében és az azt követő szeretetvendégségben.
  Az életünk bizonyos szakaszainak lezárása fontos esemény a lelki életünkben. 
  András is szeretné szépen lezárni a környéken töltött éveket: Istennek hálát adni, találkozni a hívekkel, munkatársakkal és azokkal a fiatalokkal, diákokkal is, akikkel foglalkozott.
 6. 10. BETEGEK SZENTSÉGE – 10:00 Herencsény, 12:00 Szanda
 7. 10. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS – Szanda 15:00 | Terény 16:00
 8. 17. BETEGEK SZENTSÉGE – 10:00 Cserhátsurány, 12:00 Terény, 14:00 Cserháthaláp
 9. 22-23. BALASSAGYARMAT – ADVENTI LELKIGYAKORLAT – Dobos Péter atya és Fábry Kornél püspök atya | 17:00 Gyóntatás, 18:00 Szentmise
 10. ADVENTTŐL A SZENTELTVíZTARTÓKBAN lesz szenteltvíz.
  A PERSELYEZÉST a liturgiák közben végzik a munkatársak (majd az oltár elé tesszük az adományokat) és visszaállítjuk minden templomban: ez mindenki saját tevékeny bekapcsolódása a liturgiába, saját adományával is a saját áldozatává, imafelajánlásává teszi a szentmisét, az igeliturgiát.
  A BÉKEJOBBOT is visszavezetjük: a padban a mellettünk ülőknek nyújtjuk. 
 11. A FERENCES ADVENTI LELKI NAPTÁR ITT LETÖLTHETŐ.
 12. Tisztelettel várjuk az egyházi hozzájárulás rendezését azoktól, akik esetleg még nem tették volna meg! Akinek egyszerűbb utalni, az megtalálja a bankszámlaszámot a hirdetőtáblán vagy a weboldalon.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
DECEMBER 8. – A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
FŐÜNNEP

DECEMBER 7. csütörtök elővételezett
16:00 Terény – Szentmise
17:00 Cserhátsurány – Csendes szentségimádás, majd szentmise (Szolgáltató)
DECEMBER 8. péntek
14:00 Szanda – Szentmise
14:00 Herencsény – Igeliturgia
DECEMBER 9. szombat
15:00 Cserháthaláp – Szentmise


ADVENT 2. VASÁRNAPJA

DECEMBER 10.
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia


MIÉRT HÁROM LILA ÉS EGY RÓZSASZÍN GYERTYA VAN AZ ADVENTI KOSZORÚN?

MIÉRT JÓ GYÓNNI? – EGY PAP ÉS EGY PSZICHOLÓGUS VÉLEMÉNYE
Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát!
ISTEN FIZESSE MEG!


II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

7. A vasárnap megszentelésének kötelezettségét ugyanis – elsősorban az Eucharisztiában való részvétellel és keresztény örömmel és testvériséggel teljes pihenéssel – jobban megérthetjük, ha meggondoljuk e nap sok dimenzióját, melyekre levelünkben fölhívjuk a figyelmet.

A vasárnap a keresztény élet középpontjában álló nap. Pápaságom kezdete óta fáradhatatlanul ismétlem: „Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!”[9] 

Most ugyanebben a szellemben határozottan hívlak mindnyájatokat, hogy fedezzétek föl újra a vasárnapot: „Ne féljetek időtöket Krisztusnak szentelni!”

Igen, tárjuk ki Krisztus előtt az időnket, hogy megvilágíthassa és értelmessé tehesse.
Egyedül Ő ismeri az idő titkát és az örökkévalóság titkát, és az „ő napját” úgy adja nekünk, mint szeretetének mindig új ajándékát.

E nap újrafelfedezésének kegyelmét kérnünk kell, nemcsak azért, hogy teljesen meg tudjunk felelni a hit követelményeinek, hanem azért is, hogy konkrét választ tudjunk adni a minden emberi szívben élő mély és igaz vágyakra.

A Krisztusnak adott idő soha nem elveszett, hanem inkább életünk és kapcsolataink mély humanizálására nyert idő.