A temetkezés ügyintézése

Jézus mondja: Bizony, bizony mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem. Jn 8,51

Bizakodunk, s jobban szeretnénk kiköltözni a testből, és elérkezni az Úrhoz.Mindannyian szeretnénk szenvedés és halál nélkül az örök boldogságba jutni. … Mivel azonban ez nem lehetséges, a ránk váró dicsőség gondolata segít bennünket megbékélni a gondolattal, hogy halandó testünket le kell vetnünk ahhoz, hogy örökké az Úrral legyünk. Vö. 2Kor 5,8

A temetéssel kapcsolatos ügyintézést a főplébániai telefonszámon lehet kezdeményezni

a +36 30 20 11 838-as telefonszámon
plébániai irodaidőben: kedd-péntek, 10-14 óráig.
E-mailen is fogadjuk megkeresését:

foplebania.cserhatsurany@gmail.com

A bekövetkezett halálesetet követően minél hamarabb, 24 órán belül jelentkezzen!

TEMETÉSEK IDŐPONTJAI
HÉTFŐ, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
10:00, 11:00, 13:00, 14:00

A temetés időpontjánk véglegesítsése
– a temetkezési vállalkozó
– a plébániát vezető plébános/diakónus (vagy annak megbízottja)
– és a család
egyeztetésének eredménye.

A temetkezés egyházi adományairól és díjairól a Stóladjak oldalon tájékozódhat.

A FENTI EGYEZTETÉSEK HIÁNYÁBAN A TEMETÉS NEM TUD MEGTÖRTÉNNI!

A halottak anyakönyvébe való bejegyzéshez szükséges néhány adat feljegyzése is, ezt telefonon vagy személyesen lehet megtenni ezen az űrlapon.

Az adatkezeléssel kapcsolatos GDPR szabályzatunkat itt olvashatja el.

Általános temetői rendelkezések.

A katolikus temetésről a Hittani Kongregáció alapján.


12 konkrét javaslat családoknak gyász idején

Hogyan magyarázzuk el a gyermeknek szeretteink hirtelen halálát?


MIKOR NINCS TEMETÉSI SZERTARTÁS? Betegellátáskor, szabadnapon, szombaton, vasárnap, főünnepen és állami ünnepen.

A harangozás egyházköségenként más-más hagyománnyal rendelkezik.
Azonban a harangok állapota és igénybevétele miatt naponta 2 harangszó engedélyezett.
Ha egynél több halottunk van az adott időszakban, akkor a családok a 2 harangszó díjazásának befizetését osztják el egymás között.

A templomba virágot szeretettel elfogadunk.


A TEMETÉSEK ELŐTTI GYÁSZMISÉK MEGSZŰNÉSÉVEL EGYIDŐBEN BEVEZETJÜK a következőket:

 1. Plébániáinkon a temetési gyászmisék vasárnapi intenciókhoz kerülnek felvételre:
 • halvafekvőért: a halál időpontja és a temetés közötti vasárnapon,
 • hetednapos: temetést követő vasárnapon és 
 • harmincadnapos halottunkért felajánlott szentmise: a temetést követő hónap utolsó vasárnapján; külön díjazás nincs.
 1. A balassagyarmati Szalézi plébánia, a berceli Szent Péter és Pál plébánia és a nagylóci (és fíliái) Szent Kereszt felmagasztalása plébánia fogadja azokat a hozzátartozókat, akik hétköznapi szentmise szándékot (intenciót) szeretnének kérni elhunyt családtagjukért a temetés napjához legközelebbi időpontban;
  Plébániai irodaidő Balassagyarmaton a Szalézi Plébánián: H-P 9-12; telefon: 06 70 850 6128.
  Berceli plébánia telefonszáma: 06 30 455 3287,
  Nagylóci plébánia telefonszáma: 06 20 575 3244.

 1. 10 éves évfordulós vasárnapi szentmise minden hónapban (külön díjazása nincs).
 2. „Vendég” miséző pap meghívása nem megoldható a jelenlegi papi/diakónusi terheltség és paphiány miatt.
 3. Szabadnapon, szombaton, vasárnap, főünnepen és állami ünnepen nincs temetési szertartás.

Az Egyházi Törvénykönyv szerint

KIKNEK KELL MEGADNI ÉS KIKTŐL KELL MEGTAGADNI AZ EGYHÁZI TEMETÉST

1183. kán. – 1. §. A temetést illetően a katekumenek krisztushívőknek számítanak.

2. §. A helyi ordinárius megengedheti, hogy egyházi temetésben részesítsék azokat a gyermekeket, akiknek megkeresztelése a szülők szándékában állott, de meghaltak, mielőtt megkeresztelték volna őket.

3. §. A nem katolikus egyházhoz vagy egyházi közösséghez tartozó megkereszteltek egyházi temetésben részesíthetők a helyi ordinárius józan megítélése szerint, kivéve, ha biztos, hogy ennek ellenkezőjét akarták, és feltéve, hogy saját egyházi szolgálattevőjük nem érhető el.

1184. kán. – 1. §. Hacsak haláluk előtt a bűnbánat valamilyen jelét nem adták, nem részesíthetők egyházi temetésben:

1. a köztudottan hitehagyók, eretnekek és szakadárok;

2. akik testük elhamvasztását a keresztény hittel ellenkező okból választották;

3. más nyilvánvaló bűnösök, akiket nem lehet egyházi temetésben részesíteni anélkül, hogy a hívek körében közbotrány ne támadna.

2. §. Ha valamilyen kétség támad, a helyi ordináriust kell megkérdezni, és az ő megítélése szerint kell eljárni.

1185. kán. – Aki ki van zárva az egyházi temetésből, attól meg kell tagadni minden temetési misét is.