A temetkezés ügyintézése

Jézus mondja: Bizony, bizony mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem. Jn 8,51

Bizakodunk, s jobban szeretnénk kiköltözni a testből, és elérkezni az Úrhoz.Mindannyian szeretnénk szenvedés és halál nélkül az örök boldogságba jutni. … Mivel azonban ez nem lehetséges, a ránk váró dicsőség gondolata segít bennünket megbékélni a gondolattal, hogy halandó testünket le kell vetnünk ahhoz, hogy örökké az Úrral legyünk. Vö. 2Kor 5,8

A temetéssel kapcsolatos ügyintézést a főplébániai telefonszámon lehet kezdeményezni

a +36 30 20 11 838-as telefonszámon
plébániai irodaidőben: kedd-péntek, 10-14 óráig.
E-mailen is fogadjuk megkeresését:

foplebania.cserhatsurany@gmail.com

A bekövetkezett halálesetet követően minél hamarabb, 24 órán belül jelentkezzen!

TEMETÉSEK IDŐPONTJAI
HÉTFŐ, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
(9:00), 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, (16:00)

MIKOR NINCS TEMETÉSI SZERTARTÁS?
– betegellátási napon,
– szabadnapon,
– szombaton, vasárnap,
– egyházi főünnepen és állami ünnepen.

A TEMETÉS IDŐPONTJÁNAK VÉGLEGESíTÉSE
– a temetkezési vállalkozó
– a plébániát vezető plébános/diakónus (vagy annak megbízottja)
– és a család
egyeztetésének eredménye.

A temetkezés egyházi adományairól és díjairól a Stóladjak oldalon tájékozódhat.

Az adminisztratív ügyeket (nyugta, számla, anyakönyv) 14 napos időtartamban tudjuk teljesíteni.

A FENTI EGYEZTETÉSEK HIÁNYÁBAN A TEMETÉS NEM TUD MEGTÖRTÉNNI!

A halottak anyakönyvébe való bejegyzéshez szükséges néhány adat feljegyzése is, ezt telefonon vagy személyesen lehet megtenni ezen az űrlapon.

A harangozás egyházköségenként más-más hagyománnyal rendelkezik.
Azonban a harangok állapota és igénybevétele miatt naponta 2 harangszó engedélyezett.
Ha egynél több halottunk van az adott időszakban, akkor a családok a 2 harangszó díjazásának befizetését osztják el egymás között.

A templomba virágot szeretettel elfogadunk.

A TEMETÉSEK ELŐTTI GYÁSZMISÉK MEGSZŰNÉSÉVEL EGYIDŐBEN BEVEZETJÜK a következőket:

 1. Plébániáinkon a temetési gyászmisék vasárnapi intenciókhoz kerülnek felvételre:
 • halvafekvőért: a halál időpontja és a temetés közötti vasárnapon,
 • hetednapos: temetést követő vasárnapon és 
 • harmincadnapos halottunkért felajánlott szentmise: a temetést követő hónap utolsó vasárnapján; külön díjazás nincs.
 1. A balassagyarmati Szalézi plébánia, a berceli Szent Péter és Pál plébánia és a nagylóci (és fíliái) Szent Kereszt felmagasztalása plébánia fogadja azokat a hozzátartozókat, akik hétköznapi szentmise szándékot (intenciót) szeretnének kérni elhunyt családtagjukért a temetés napjához legközelebbi időpontban;
  Plébániai irodaidő Balassagyarmaton a Szalézi Plébánián: H-P 9-12; telefon: 06 70 850 6128.
  Berceli plébánia telefonszáma: 06 30 455 3287,
  Nagylóci plébánia telefonszáma: 06 20 575 3244.
 1. 10 éves évfordulós vasárnapi szentmise minden hónapban (külön díjazása nincs).
 2. „Vendég” miséző pap meghívása nem megoldható a jelenlegi papi/diakónusi terheltség és paphiány miatt.
 3. Szabadnapon, szombaton, vasárnap, főünnepen és állami ünnepen nincs temetési szertartás.

Az adatkezeléssel kapcsolatos GDPR szabályzatunkat itt olvashatja el.

Általános temetői rendelkezések.

A katolikus temetésről a Hittani Kongregáció alapján.


12 konkrét javaslat családoknak gyász idején

Hogyan magyarázzuk el a gyermeknek szeretteink hirtelen halálát?


Az Egyházi Törvénykönyv szerint

KIKNEK KELL MEGADNI ÉS KIKTŐL KELL MEGTAGADNI AZ EGYHÁZI TEMETÉST

1183. kán. – 1. §. A temetést illetően a katekumenek krisztushívőknek számítanak.

2. §. A helyi ordinárius megengedheti, hogy egyházi temetésben részesítsék azokat a gyermekeket, akiknek megkeresztelése a szülők szándékában állott, de meghaltak, mielőtt megkeresztelték volna őket.

3. §. A nem katolikus egyházhoz vagy egyházi közösséghez tartozó megkereszteltek egyházi temetésben részesíthetők a helyi ordinárius józan megítélése szerint, kivéve, ha biztos, hogy ennek ellenkezőjét akarták, és feltéve, hogy saját egyházi szolgálattevőjük nem érhető el.

1184. kán. – 1. §. Hacsak haláluk előtt a bűnbánat valamilyen jelét nem adták, nem részesíthetők egyházi temetésben:

1. a köztudottan hitehagyók, eretnekek és szakadárok;

2. akik testük elhamvasztását a keresztény hittel ellenkező okból választották;

3. más nyilvánvaló bűnösök, akiket nem lehet egyházi temetésben részesíteni anélkül, hogy a hívek körében közbotrány ne támadna.

2. §. Ha valamilyen kétség támad, a helyi ordináriust kell megkérdezni, és az ő megítélése szerint kell eljárni.

1185. kán. – Aki ki van zárva az egyházi temetésből, attól meg kell tagadni minden temetési misét is.