TEMETÉS

Jézus mondja: Bizony, bizony mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem. Jn 8,51

A temetéssel kapcsolatos ügyintézést a főplébániai telefonszámon lehet kezdeményezni

a +36 30 20 11 838-as telefonszámon
plébániai irodaidőben: kedd-péntek, 10-14 óráig.
E-mailen is fogadjuk megkeresését:

foplebania.cserhatsurany@gmail.com

TEMETÉSEK IDŐPONTJAI
HÉTFŐ, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
10:00, 11:00, 14:00, 15:00

Az adatkezeléssel kapcsolatos GDPR szabályzatunkat itt olvashatja el.

A halotti anyakönyvbe való bejegyzéshez szükséges néhány adat feljegyzése is, ezt telefonon vagy személyesen is lehetséges megtenni.

Sokat segít, ha az űrlapot itt kitölti!

Általános temetői rendelkezések.

A temetés időpontjánk véglegesítsése
– a temetkezési vállalkozó
– a plébániát vezető plébános/diakónus (vagy annak megbízottja)
– és a család
egyeztetésének eredménye.

MIKOR NINCS TEMETÉSI SZERTARTÁS? Betegellátáskor, szabadnapon, szombaton, vasárnap, főünnepen és állami ünnepen.

A harangozás egyházköségenként más-más hagyománnyal rendelkezik.
Azonban a harangok állapota és igénybevétele miatt naponta 2 harangszó engedélyezett.
Ha egynél több halottunk van az adott időszakban, akkor a családok a 2 harangszó díjazásának befizetését osztják el egymás között.

A templomba virágot szeretettel elfogadunk.


A TEMETÉSEK ELŐTTI GYÁSZMISÉK MEGSZŰNÉSÉVEL EGYIDŐBEN BEVEZETJÜK a következőket:

 1. Plébániáinkon a temetési gyászmisék vasárnapi intenciókhoz kerülnek felvételre:
 • halvafekvőért: a halál időpontja és a temetés közötti vasárnapon,
 • hetednapos: temetést követő vasárnapon és 
 • harmincadnapos halottunkért felajánlott szentmise: a temetést követő hónap utolsó vasárnapján; külön díjazás nincs.
 1. A balassagyarmati Szalézi plébánia, a berceli Szent Péter és Pál plébánia és a nagylóci (és fíliái) Szent Kereszt felmagasztalása plébánia fogadja azokat a hozzátartozókat, akik hétköznapi szentmise szándékot (intenciót) szeretnének kérni elhunyt családtagjukért a temetés napjához legközelebbi időpontban;
  Plébániai irodaidő Balassagyarmaton a Szalézi Plébánián: H-P 9-12; telefon: 06 70 850 6128.
  Berceli plébánia telefonszáma: 06 30 455 3287,
  Nagylóci plébánia telefonszáma: 06 20 575 3244.

 1. 10 éves évfordulós vasárnapi szentmise minden hónapban (külön díjazása nincs).
 2. „Vendég” miséző pap meghívása nem megoldható a jelenlegi papi/diakónusi terheltség és paphiány miatt.
 3. Szabadnapon, szombaton, vasárnap, főünnepen és állami ünnepen nincs temetési szertartás.

Az Egyházi Törvénykönyv szerint

KIKNEK KELL MEGADNI ÉS KIKTŐL KELL MEGTAGADNI AZ EGYHÁZI TEMETÉST

1183. kán. – 1. §. A temetést illetően a katekumenek krisztushívőknek számítanak.

2. §. A helyi ordinárius megengedheti, hogy egyházi temetésben részesítsék azokat a gyermekeket, akiknek megkeresztelése a szülők szándékában állott, de meghaltak, mielőtt megkeresztelték volna őket.

3. §. A nem katolikus egyházhoz vagy egyházi közösséghez tartozó megkereszteltek egyházi temetésben részesíthetők a helyi ordinárius józan megítélése szerint, kivéve, ha biztos, hogy ennek ellenkezőjét akarták, és feltéve, hogy saját egyházi szolgálattevőjük nem érhető el.

1184. kán. – 1. §. Hacsak haláluk előtt a bűnbánat valamilyen jelét nem adták, nem részesíthetők egyházi temetésben:

1. a köztudottan hitehagyók, eretnekek és szakadárok;

2. akik testük elhamvasztását a keresztény hittel ellenkező okból választották;

3. más nyilvánvaló bűnösök, akiket nem lehet egyházi temetésben részesíteni anélkül, hogy a hívek körében közbotrány ne támadna.

2. §. Ha valamilyen kétség támad, a helyi ordináriust kell megkérdezni, és az ő megítélése szerint kell eljárni.

1185. kán. – Aki ki van zárva az egyházi temetésből, attól meg kell tagadni minden temetési misét is.