Stóladíjak

“Azok a krisztushívők, akik adományt adnak azért, hogy szándékukra misét ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal részt vállalnak az egyház gondjából szolgálattevőinek és műveinek fenntartása terén.” (Egyházi Törvénykönyv, 946. kán.)

A szentségek Isten ingyenes ajándékai.
A stóladíj nem a szentségek ára, hanem a szentmisében, szentségek, szentelmények kiszolgáltatása során a szolgálatot tevőkről való anyagi gondoskodás.
Ez a hívek feladata.
Mértékét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szabja meg. Az alábbi táblázat a Váci Egyházmegye díjszabása, amely 2023. április 1-től lépett életbe.
A miseszándékot (intenciót)
a mindenkor érvényes hivatalos stóladíjakat leróva lehet kérni, amikor is a szándékot írató kérésére a megadott helyen és időben a szentmisét bemutató pap imádkozik szándékára. A szentmise stóladíját a szertartás után is lehet rendezni!

Fennállása óta az Egyház a hívek közösségét jelenti, ennek megfelelően a templom és a benne szolgáló papok nem szolgáltatást nyújtanak, hanem az a feladatuk, hogy segítsék a plébánia közösségének hitéletét.
A templom Isten háza, mindannyiunk otthona, fenntartása a közösség feladata.
A templom állapota kifejezi, hogy a közösség mennyire tekinti otthonának azt és mennyire gondolja komolyan az Istennel való kapcsolatát.
A szentségek kiszolgáltatása is itt történik, ennek nem ára van, hanem stólája, vagyis adománya.

A stóladíj a templom fenntartására, szépítésére, a papok és munkatársak bérezésére és egyéb költségek fedezésére szolgál. Mindez hozzájárul Istennel való közösségünk méltó megünnepléséhez. Köszönjük a hívek felajánlásait.

Az Úr napja, a vasárnap ugyanis az egész egyházi évnek az alapja és magja  (vö. Liturgikus Konstitúció, 106).
„E napon a keresztények
– Isten igéjének meghallgatásával és 
– az Eukarisztiában részesedve megemlékeznek az Úr Jézus szenvedéséről, feltámadásáról és  megdicsőüléséről, hálát adnak Istennek, aki őket élő reményre szülte újjá Jézus Krisztusnak a  halálból való feltámadása által” (Liturgikus Konstitúció, 106).

A vasárnapi vagy ünnepnapi igeliturgia a paphiány okozta kényszerhelyzet. Az igeliturgiákon való részvétel a vasárnapi vagy ünnepnapi szentmisék pótlása, a vasárnap megszentelésében  szükségmegoldást jelent.
Az igeliturgiának stóladíja nincs, de adomány adható az egyházközség vagy a templom javára.