Féknyúz – Pletykafal


Az Egyházat és/vagy egyházi személyeket érintő pletyák beküldése ITT!


A korábbi pletykák:

4.

… miszerint a cserhátsurányi főplébániához a hozzá tartozó egyházközségek (Cserháthaláp fília, Hrencsény plébánia, Terény plébánia, Szanda fília) havonta 100 ezer Ft-ot utalnak a közös költségek miatt.
Az igazság:
– 2023. márciusig havonta, egyházközségenként 8-14 ezer Ft között utaltak.
– 2023. áprilisától 25 ezer Ft/hó.
– Az egyházközségek a pénzügyi lehetőségeik szerint fizetik ezen összegeket a főplébánia felé.
– A közös és a plébániánkénti költségek opimalizálása folyamatos.


3.

… miszerint azért nincs pénze a cserhátsurányi egyházközségnek, mert Zoltán diakónus az új alapítványba menti át a pénzt.

Az igazság:
– Az egyházközségnek van pénze.
– Minden plébániának az Egyházmegye könyvel.
– Az éves pénzügyi beszámoló elérhető lesz a weboldalon.
– Még nem alapították meg az egyházközség evangelizációs tevékenységét segítő alapítványt, csak terveben van.
– Plébániai pénzt vagy vagyont nem adunk át semmilyen alapítványnak sem.
– Jelen esetben a plébániaszervező diakónus a Püspök atya általi, a plébános hatalámával és felhatalmazásával felruházva a lelkipásztori gondozást irányítja és a plébániák javait kezeli, azokért felel.

517. 2. §. Ha a paphiány miatt a megyéspüspök úgy véli, hogy a plébánia lelkipásztori gondozásában való részvétellel diakónust vagy más pappá nem szentelt személyt vagy ilyen személyek közösségét kell megbíznia, nevezzen ki egy papot, aki a plébános hatalmával és felhatalmazásaival felruházva a lelkipásztori gondozást irányítja.

532. kán. – A plébános minden jogügyletben képviseli a plébániát, a jog előírása szerint; legyen gondja arra, hogy a plébánia javait az 1281-1288. kán. szerint kezeljék.


2.

… miszerint Zoltán diakónus a cserháthalápi plébániára szándékozik költözni, kitúrva ezzel onnan József atyát.
Az igazság:
A diakónusnak nincsenek ilyen tervei. Varsányban él. József atyával paptestvéri szeretetben szolgálják Isten országát.


1.

miszerint teológiai végzettséget kért volna Zoltán diakónus a cserhátsurányi sekrestyési szolgálat ellátásához.
Az igazság:
Egy titoktartási kötelezettség alatt lévő beszélgetésben az Egyház tanítóhivatalának tanításáról beszélgettünk. Amit mondtam, hogy a Tanítóhivatal által képviselt tanítás megkérdőjelezéséhez minimum teológiai végzettség szükséges, de nem nem válik az illető üdvére, ha e tanításokat megkérdőjelezi. Kifejezetten az egység ellen van. A sekrestyés személyében az egyházi ajánlást követem.
Az Egyház hierarchikus berendezkedése Krisztusra, hitünk központjára, mint főre alapozva, a püspökön, a papon és a diakónuson keresztül az engedelmesség talapzatán nyugszik.Ferenc pápa a pletyka ellen

Aki rosszat mond testvéréről, az képmutató, és nincs bátorsága ahhoz, hogy észrevegye saját hibáit – figyelmeztetett rá a pápa 2013. szeptember 13-án, pénteken reggel a Szent Márta Házban bemutatott szentmisén.

Hangsúlyozta, hogy a pletykának bűntény jellege van, mert minden alkalommal, amikor rosszat mondunk testvéreinkről, Káin testvérgyilkos tettét utánozzuk.

„Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre” (Lk 6,39-42) – indult ki a napi evangéliumi szakaszból Ferenc pápa. Jézus kérdése felrázza minden idők minden emberének lelkiismeretét. Jézus, miután az alázatról szólt, most az ellenkezőjére mutat rá, arra a gyűlöletes magatartásra, amellyel ítélkezünk testvéreink felett. Jézus erőteljes szót használ ennek megjelölésére: hipokrita, vagyis álszent, képmutató.

Azok, akik ítélkeznek mások felett, akik rosszakat mondanak másokról, azok hipokriták, álszentek, mert nincs erejük, bátorságuk ahhoz, hogy saját hibáikat észrevegyék. Az Úr nem sokat beszél erről, de később azt mondja, hogy akinek szívében egy kis gyűlölet lakozik testvére iránt, az gyilkos… János apostol első levelében szintén világosan azt írja: aki gyűlöli testvérét, az a sötétségben van; aki ítélkezik testvéréről, a sötétségben halad előre”.
Minden alkalommal, amikor szívünkben elítéljük testvérünket, sőt, ami még rosszabb, amikor erről másokkal is beszélünk, gyilkos keresztényekké válunk – mondta homíliájában Ferenc pápa.

„Gyilkos keresztény… Nem én mondom, hanem az Úr. És ebben az esetben nincs helye árnyalatoknak. Ha rosszat mondasz testvéredről, megölöd őt. Minden alkalommal, amikor ezt tesszük, Káin tettét utánozzuk, aki a történelem első gyilkosa volt.

A pápa hozzátette: ezekben a napokban sok szó esik a háborúról és annyira fohászkodunk a békéért. Szükség van megtérésünk gesztusára. A pletykák mindig a bűntett dimenziója felé haladnak. Nincsenek ártatlan pletykák. A nyelvünk, ahogyan Jakab apostol mondta, arra szolgál, hogy dicsőítsük Istent, de amikor arra használjuk, hogy rosszat mondjunk fivérünkről vagy nővérünkről, akkor megöljük Istent, megöljük Isten képmását testvérünkben. Valaki azt mondhatná: vannak, akik megérdemlik, hogy pletykáljanak róluk.

Azonban ez nem lehetséges: „Menj és imádkozz érte! Menj és vezekelj érte! És ha szükséges, beszélj azzal a személlyel, aki megoldhatja a problémát. De ne mondd el mindenkinek! Pál nagy bűnös volt, és saját magáról ezt mondta: „azelőtt káromkodó, üldöző és erőszakos ember voltam. Ám (Isten) mégis megkönyörült rajtam” (vö. 1Tim 1,13-20).

Talán senki sem káromkodik közülünk – talán. De ha valaki közülünk pletykál, akkor minden bizonnyal üldöző és erőszakos. Kérjük magunknak és az egész egyháznak a kegyelmet, hogy a pletyka bűntettéből megtérjünk a szeretetnek, az alázatnak, a szelídségnek, a türelemnek, a másik iránti szeretet nagylelkűségének – fohászkodott péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír