Keresztlevelek, igazolások

Keresztlevél igénylését ezen az űrlapon lehet kezdeményezni!

A keresztszülői vagy bérmaszülői igazolást ezen az űrlapon lehet kezdeményezni!

A kitöltése előtt vagy után hívja a főplébániai telefonszámot.

+36 30 20 11 838

A vallásukat gyakorló és nem gyakorló, keresztelésre készülő családok számára 4 alkalmas szentségi felkészítő és közösségépítő alkalmakat szervezünk. Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet.

A szentségek vételének általános feltételei ITT OLVASHATÓK!

A keresztség szentségének általános feltételei ITT OLVASHATÓK!

Az első szentgyónási és szentáldozási feltételek ITT OLVASHATÓK!

A bérmálási feltételek ITT OLVASHATÓK!

A házasság szentségének vételéről ITT LEHET OLVASNI!

Az Egyházi Törvénykönyv 874. kán. előírása:

1. §. Ahhoz, hogy valakit a keresztszülői tisztség vállalására engedjenek, szükséges:

1. hogy maga a keresztelendő vagy ennek szülei, illetve az, aki őket helyettesíti, vagy ezek hiányában a plébános vagy a szentség kiszolgáltatója jelölje ki, és hogy alkalmas legyes és szándékozzék is ezt a tisztséget viselni;

2. tizenhatodik életévét betöltött személy legyen, hacsak a megyéspüspök más kort nem állapított meg, vagy megfelelő okból a plébános vagy a kiszolgáltató úgy nem látja, hogy kivételt kell tenni;

3. katolikus, megbérmált és a legszentebb Oltáriszentséget már magához vett személy legyen, s éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet;

4. ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés;

5. ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja.

2. §. Nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak mint a keresztség tanúja fogadható el.

893. kán. – 1. §. Ahhoz, hogy valaki a bérmaszülő tisztségét betölthesse, meg kell felelnie a 874. kán.-ban említett feltételeknek.