ADVENT 3. GAUDETE VASÁRNAP – 2023. december 17. – B év – Plébániai hirdetések

Az Úr lelke van rajtam: elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Izajás 61,1


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság decemberben: a fogyatékkal élőkért!
7. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
8. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


ADVENT 3. VASÁRNAPJA

DECEMBER 17. 
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
12:00 Szanda – Igeliturgia
14:00 Cserháthaláp – Szentmise

CSERHÁTSURÁNY

SZANDA

TERÉNY


IMAAPOSTOLSÁG DECEMBERBEN: Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket.


 1. 16. CSERHÁTSURÁNY, ISKOLA 10:00-12:00 Elsőáldozási felkészítő gyerekeknek, szülőknek | 13:00-15:00 Tiniklub 9-14 éveseknek | 15:30-17:00 Bérmaóra és ifiklub
 2. 17. BETEGEK SZENTSÉGE – 10:00 Cserhátsurány, 12:00 Terény, 14:00 Cserháthaláp
 3. 17. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS – Szanda 13:00 | Terény 16:00
 4. 21. CSERHÁTSURÁNY 8:00 – Iskolamise
 5. 21. CSERHÁTSURÁNY 18:00 – Imaest, csendes szentségimádás
 6. 21-23. BETLEHEMEZÉS HÁZAKNÁL – Szabad-e bejönni ide betlehemmel? – Jelentkezni Koplányi Bencénél, Dropka Péterné Mónikánál és Bucsánszkiné O. Anitánál lehet!
 7. 22-23. BALASSAGYARMAT – ADVENTI LELKIGYAKORLAT – Dobos Péter atya és Fábry Kornél püspök atya | 17:00 Gyóntatás, 18:00 Szentmise
 8. 23. SZANDA 15:00 | 24. TERÉNY 18:00 – Adventi gyertyagyújtás
 9. ADVENTBEN ÚJ EGYHÁZTANÁCSOKAT VÁLASZTUNK. A menete itt olvasható. | Ima a közösségben | Jubileumi ima
 10. A FERENCES ADVENTI LELKI NAPTÁR ITT LETÖLTHETŐ.
 11. TISZTELETTEL VÁRJUK AZ EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS rendezését azoktól, akik esetleg még nem tették volna meg! Akinek egyszerűbb utalni, az megtalálja a bankszámlaszámot a hirdetőtáblán vagy a weboldalon.
 12. A KARÁCSONYI IDŐ liturgiáinak rendje a szórólapon és ITT OLVASHATÓ!
 13. HÁLÁS KÖSZÖNET AZOKNAK A TESTVÉREKNEK, akik a templomok, temetők és plébániák körül segítenek a hó eltakarításában!

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
ADVENT 4. VASÁRNAPJA – Szenteste

DECEMBER 24.
10:00 Szanda – Igeliturgia
12:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
13:30 Herencsény – Pásztorjáték
14:30 Herencsény – Szentmise
16:00 Cserhátsurány – Pásztorjáték
17:00 Cserhátsurány – SzentmiseMIÉRT HÁROM LILA ÉS EGY RÓZSASZÍN GYERTYA VAN AZ ADVENTI KOSZORÚN?

MIÉRT JÓ GYÓNNI? – EGY PAP ÉS EGY PSZICHOLÓGUS VÉLEMÉNYE
Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát!
ISTEN FIZESSE MEG!


II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

A „szabbat”: a Teremtő örömteli nyugalma

11. Ha a teremtéstörténet első fejezetében példa az ember számára Isten „munkája”, akkor példa a „nyugalma” is: „Isten a hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett” (Ter 2,2). Itt is gazdag tartalmat hordozó antropomorfizmussal állunk szemben.

Isten „nyugalmát” nem szabad közönségesen úgy fölfogni, mint Isten „tétlenségét”. A világot megalapozó teremtő tett ugyanis természete szerint folyamatos, s Isten nem hagy föl a cselekvéssel, miként maga Jézus emlékeztet rá, éppen a szombat parancsával kapcsolatban: „Az én Atyám mindig munkálkodik, és én is munkálkodom” (Jn 5,17).

A hetedik nap isteni nyugalma nem tétlen Istenről beszél, hanem a mű kész voltát hangsúlyozza, s mintegy kifejezi Isten pihenőjét a kezéből kikerült „nagyon jó” (Ter 1,31) művével szemben: az Alkotó örvendező tetszéssel tekint alkotására – „szemlélődő” pillantással tekint rá, mely már nem akar újabb megvalósítást, hanem inkább örül a létrehozott valóság szépségének –, mindenre, de egész különlegesen a teremtés csúcsára, az emberre.
E pillantásban már észrevehető annak a kapcsolatnak jegyesi természete, melyet Isten a saját képmására teremtett emberrel akar megvalósítani azáltal, hogy a szeretet szövetségére hívja. Ezt fokozatosan valósítja meg az egész emberiségnek fölajánlott üdvösségben, az Izraellel kötött és a Krisztusban beteljesedett üdvözítő szövetség által: valójában a megtestesült Ige fogja kiterjeszteni az Atya szeretetének tervét és irgalmasságát az egész emberiségre a Szentlélek eszkatologikus ajándéka, valamint a tulajdon testéül és menyasszonyául alapított Egyház által.