KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA – A év – 2023. november 26. – Plébániai hirdetések

Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Ez 34,11-17


A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE –

KRISZTUS, A VILÁGMINDENSÉG KIRÁLYA – ÉV VÉGI HÁLAADÁS

November 26. Vasárnap
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
! 14:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4. Papi és szerzetesi hivatásokért!
5. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért!
6. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
7. Imaapostolság novemberben: a pápáért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért!
9. Egyházközségeinkért!
10. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni.


 1. VASÁRNAP, A SZEGÉNYEK VILÁGNAPI gyűjtés lesz a Karitász javára!
 2. NOVEMBERBEN A LITURGIÁKBAN IMA A HALOTTAINKÉRT. Részletek ITT!
 3. MA, VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA, AZ EGYHÁZI ÉV UTOLSÓ VASÁRNAPJA. Az idei évtől ezen vagy a következő vasárnapon lesznek az év végi beszámolók (októbertől októberig).
 4. ADVENTTŐL A SZENTELTVíZTARTÓKBAN lesz szenteltvíz.
  A PERSELYEZÉST a liturgiák közben végzik a munkatársak (majd az oltár elé tesszük az adományokat) és visszaállítjuk minden templomban: ez mindenki saját tevékeny bekapcsolódása a liturgiába, saját adományával is a saját áldozatává, imafelajánlásává teszi a szentmisét, az igeliturgiát.
  A BÉKEJOBBOT is visszavezetjük: a padban a mellettünk ülőknek nyújtjuk. 
 5. ADVENTBEN ÚJ EGYHÁZTANÁCSOKAT VÁLASZTUNK. A menete itt olvasható.
 6. A FERENCES ADVENTI LELKI NAPTÁR ITT LETÖLTHETŐ.
 7. 30. CSERHÁTSURÁNY 18:00 – Csendes szentségimádás – Szociális Szolgáltató
 8. 1. BETEGELLÁTÁS – Herencsény, Cserháthaláp
 9. DECEMBER 1-2. Családi nap Mátraszentimrén – Stella Katolikus Egyházi Üdülő – Jelentkezés és részletek ITT! – Határidő: november 27.
 10. DECEMBER 3. TERÉNY 11:00 – Szent András apostol templombúcsú – Szent András imakilenced ITT LETÖLTHETŐ.
 11.  DECEMBER 22-23. BALASSAGYARMAT – ADVENTI LELKIGYAKORLAT – Dobos Péter atya és Fábry Kornél püspök atya | 17:00 Gyóntatás, 18:00 Szentmise
 12. Tisztelettel várjuk az egyházi hozzájárulás rendezését azoktól, akik esetleg még nem tették volna meg! Akinek egyszerűbb utalni, az megtalálja a bankszámlaszámot a hirdetőtáblán vagy a weboldalon.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
ADVENT 1. VASÁRNAPJA

DECEMBER 3.

! 9:00 Cserhátsurány – Szentmise
! 9:00 Herencsény – Igeliturgia
! 11:00 Terény – Szentmise – TEMPLOMBÚCSÚ
14:00 Cserháthaláp – Szentmise
! 14:00 Szanda – Igeliturgia

MIÉRT JÓ GYÓNNI? – EGY PAP ÉS EGY PSZICHOLÓGUS VÉLEMÉNYE
Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

6. Az újonnan kialakult helyzet láttán és a belőle fakadó kérdések hallatán nagyon szükségesnek látszik újra fölfedeznünk az Egyház parancsának komoly tanbeli alapjait, annak érdekében, hogy minden hívő számára világossá váljék a vasárnap nélkülözhetetlen értéke a keresztény életben.
Amikor ezt tesszük, az Egyház változatlan hagyományának útján járunk, melyet a II. Vatikáni Zsinat erőteljesen fölelevenített, amikor tanítja:
„a Krisztus-hívőknek össze kell jönniük, hogy hallgatván Isten igéjét és részesedvén az Eucharisztiában megemlékezzenek az Úr Jézus szenvedéséről, föltámadásáról és dicsőségéről, hálát adván Istennek, aki őket ‘élő reményre szülte újjá Jézus Krisztusnak a halálából való föltámadása által’” (1Pt 1,3).