Plébániai hirdetések 2023. november 19. Évközi 33. vasárnap – SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA

Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Mt 25,14-30A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE –

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG ADVENTI LELKIGYAKORLATA HERENCSÉNYBEN

November 17. péntek – 18:00 – Kapás Attila atya
November 18. szombat – 16:00 – Kapás Attila atya
November 19. vasárnap – 16:00 – Szabó Gábor atya

A képhez tartozó alt jellemző üres; 20231117-19-Program-palkat-AZ-OT-EGYHAZKOZSEG-ADVENTI-LELKIGYAKORLATOS-HETVEGEJE-HERENCSENYBEN-1_page-0001-725x1024.jpg a fájlnév

A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4. Papi és szerzetesi hivatásokért!
5. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért!
6. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
7. Imaapostolság novemberben: a pápáért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért!
9. Egyházközségeinkért!
10. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni.


 1. NOVEMBERBEN A LITURGIÁBAN IMA A HALOTTAINKÉRT. Részletek ITT!
 2. A HÉTVÉGÉTŐL ELKEZDTÜK A FELKÉSZÜÉLST AZ EGYHÁZMEGYÉNK ALAPíTÁSÁNAK 1000 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA. Közös imádságunk megtalálható a templomainkban.
 3. NOVEMBER 12-TŐL ELŐJEGYEZHETŐK A KÖVETKEZŐ ÉV SZENTMISE SZÁNDÉKAI, INTENCIÓI. A korábbi év gyakorlata szerint bizonyos esetekben több intenciót is fel tudunk venni ugyanarra az időpontra, ezért köszönöm a testvérek rugalmasságát!
  AZ IGELITURGIÁKRA TOVÁBBRA IS IMASZÁNDÉKOKAT TUDUNK ELŐJEGYEZNI: ezért stóladíjat nem kérünk, azonban adományt szívesen fogadunk, ami az egyházközséget gyarapítja.
 4. 21. HERENCSÉNY 15:00 – Szentmise – Lóránt OFM
 5. 23. CSERHÁTSURÁNY 18:00 – Csendes szentségimádás – Szociális Szolgáltató
 6. NOVEMBER 24-25. Szent Márton családi nap – Hollókő Jelentkezés és részletek ITT!
 7. DECEMBER 1-2. Családi nap Mátraszentimrén – Stella Katolikus Egyházi Üdülő – Jelentkezés és részletek ITT!
 8. ÖNKÉNTES TAXISOKAT KERESÜNK! Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet!
 9. JÖVŐ VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA LESZ, AZ EGYHÁZI ÉV UTOLSÓ VASÁRNAPJA. Az idei évtől ezen a vasárnapon lesznek az év végi beszámolók (októbertől októberig).
 10. 19. SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA – Gyűjtés a Karitász javára 26-án!
 11. DECEMBER 22-23. BALASSAGYARMAT – ADVENTI LELKIGYAKORLAT – Dobos Péter és Fábry Kornél püspök atya | 17:00 Gyóntatás, 18:00 Szentmise

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
KRISZTUS, A VILÁGMINDENSÉG KIRÁLYA – ÉV VÉGI HÁLAADÁS

November 26. Vasárnap
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
! 14:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

MIÉRT JÓ GYÓNNI? – EGY PAP ÉS EGY PSZICHOLÓGUS VÉLEMÉNYE
Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

5. Ebből a szempontból a helyzet nagyon változatos. Itt van egyrészt a fiatal egyházak példája, melyek mutatják, hogy micsoda lelkesedéssel lehet ünnepelni a vasárnapot akár városokban, akár a legkisebb falvakban.

Másrészt viszont vannak régiók, melyekben az említett társadalmi nehézségek, s talán az erőteljes hívő indítás hiánya miatt is nagyon alacsony a vasárnapi liturgiában résztvevők száma.

Úgy látszik, sok hívő lelkiismeretében halványul az Eucharisztia központi jelentősége és a kötelezettség érzése, hogy hálát kell adni az Úrnak és másokkal együtt kell kérni Őt az egyházi közösségben.

Mindehhez hozzátartozik még, hogy nemcsak missziós területeken, hanem a paphiány miatt a régen evangelizált országokban sem mindig lehet biztosítani minden közösség számára az Eucharisztia vasárnapi ünneplését.