Plébániai hirdetések 2023. november 12. Évközi 32. vasárnap

Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. Mt 25,1-13A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

November 11.
! 17:00 Szanda – Szent Márton szentmise

November 12.
! 8:00 Herencsény – Igeliturgia
! 9:00 Cserhátsurány – Szentmise
! 9:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
! 11:00 Szanda – Templombúcsú
! 15:00 Terény – Szentmise


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4. Papi és szerzetesi hivatásokért!
5. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért!
6. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
7. Imaapostolság novemberben: a pápáért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni.


 1. NOVEMBERBEN A LITURGIÁBAN IMA A HALOTTAINKÉRT. Részletek ITT!
 2. NOVEMBER 12-TŐL ELŐJEGYEZHETŐK A KÖVETKEZŐ ÉV SZENTMISE SZÁNDÉKAI, INTENCIÓI. A korábbi év gyakorlata szerint bizonyos esetekben több intenciót is fel tudunk venni ugyanarra az időpontra, ezért köszönöm a testvérek rugalmasságát!
  AZ IGELITURGIÁKRA TOVÁBBRA IS TUDUNK IMASZÁNDÉKOKAT ELŐJEGYEZNI: ezért stóladíjat nem kérünk, azonban adományt szívesen fogadunk, ami az egyházközséget gyarapítja.
 3. 13. TERÉNY 12:00 – FATIMAI ENGESZTELŐ IMAÓRA
 4. 16. CSERHÁTSURÁNY 18:00 – Csendes szentségimádás – Szociális Szolgáltató
 5. 17-19. HERENCSÉNY – AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG ADVENTI LELKIGYAKORLATA | Szentmisék: péntek 18:00 – Kapás Attila atya; szombat 16:00 Kapás Attila atya, vasárnap 16:00 Szabó Gábor atya, (gitáros); a szentmisék előtt gyóntatás, a szentmisék után agapé.
 6. NOVEMBER 24-25. Szent Márton családi nap – Hollókő Jelentkezés és részletek ITT!
 7. NOVEMBER 26-TÓL A KÖVETKEZŐKRE VÁLTOZIK ÁLTALÁNOSAN A LITURGIÁK RENDJE: 10:00 Cserhátsurány/Herencsény; 12:00 Terény/Szanda 14:00 Cserháthaláp. Kéthetente szentmise/igeliturgia.
 8. ÖNKÉNTES TAXISOKAT KERESÜNK! Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet!
 9. DECEMBER 22-23. BALASSAGYARMAT – ADVENTI LELKIGYAKORLAT – Dobos Péter és Fábry Kornél püspök atya | 17:00 Gyóntatás, 18:00 Szentmise

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG ADVENTI LELKIGYAKORLATA HERENCSÉNYBEN

November 17. péntek – 18:00 – Kapás Attila atya

November 18. szombat – 16:00 – Kapás Attila atya

November 19. vasárnap – 16:00 – Szabó Gábor atya
Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

4. Senki figyelmét el nem kerülheti ugyanis, hogy egész a közelmúlt időkig a vasárnap „megszentelését” a hagyományosan keresztény országokban jelentősen megkönnyítette a nép széles részvétele és a polgári társadalom szervezete is, mely a munkával kapcsolatos törvényhozásban szilárd pontként biztosította a vasárnapi munkaszünetet.

Ma ellenben ugyanezekben az országokban, ahol törvény biztosítja a vasárnap ünnepi jellegét, a gazdasági–társadalmi körülmények alakulása gyakran mélyen átalakította a közösség szokásait, s ezzel együtt a vasárnap arculatát is.

Széles körökben gyakorlattá vált a „hétvége”, ami a heti pihenést, az állandó lakhelyről távoli helyekre való kimozdulást jelenti, s gyakran foglal magában olyan kulturális, sport- vagy politikai programokat, melyek épp az ünnepnapra vannak időzítve.

Olyan társadalmi és kulturális jelenség ez, melynek – nem tagadható, bizonyos mértékben – vannak pozitív vonásai, amennyiben valós értékeket, az emberi fejlődés és a társas élet kibontakozásának egészét szolgálja.

Nem csupán a pihenés szükségletének, hanem az „ünneplés” emberi természetből fakadó igényének is megfelelnek.

Amikor azonban a vasárnap elveszíti eredeti értelmét és pusztán egyszerű „hétvége” lesz, az ember sajnos olyan szűk horizontba zárul, hogy többé már nem képes látni az „eget”.

Bármennyire felöltözik tehát az ünnepre, belsőleg képtelenné válik az „ünneplésre”.[7] Krisztus tanítványai ezért nem téveszthetik össze a vasárnap ünneplését – melynek az Úr napja valóságos ünneplésének kell lennie – a „hétvégével”, ami csak a pihenés és a kirándulás ideje.

Komoly lelki érettségre van szükségünk, ami segíti a keresztényeket abban, hogy teljes összhangban a hit ajándékával „önmaguk” legyenek, s mindig készen arra, hogy számot adjanak a bennük lévő reményről (vö. 1Pt 3,15).

Ezzel szükségszerűen együtt jár a vasárnap mélyebb megértése is, hogy a Szentlélek iránti teljes tanulékonysággal lehessen megélni nehéz helyzetekben is.