Plébániai hirdetések 2023. november 5. Évközi 31. vasárnap

Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Mt 23,1-12A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

November 5. Vasárnap
! 10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
! 14:00 Cserháthaláp – Szentmise
15:00 Szanda – Igeliturgia
! 17:00 Cserhátsurány – Igeliturgia


❗️❗️Óvjuk családjainkat a pogány Halloween szokásoktól!

❗️❗️Katolikus hitünkről és a pogány, okkult, sátánista szokásokról tudnunk kell az alábbiakat… ITT MEGNÉZHETŐ!


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4. Papi és szerzetesi hivatásokért!
5. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért!
6. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
7. Imaapostolság novemberben: a pápáért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni.


 1. NOVEMBERBEN A LITURGIÁBAN IMA A HALOTTAINKÉRT. Részletek ITT!
 2. 8. 18:00 APOSTOLI KÖR lesz a Szolgáltatóban.
 3. 9. CSERHÁTSURÁNY 18:00 – Csendes szentségimádás – Szociális Szolgáltató
 4. 10. ELSŐPÉNTEKI BETEGELLÁTÁS HERENCSÉNYBEN ÉS CSERHÁTHALÁPON – József atya | CSERHÁTSURÁNY  – Tanári lelki délután
 5. 11. SZANDA15:30 Szent Márton délután a Tükrös teremben | 17:00 Szentmise, majd agapé
 6. 12. SZANDA – 11:00 Templombúcsú
 7. 17-19. HERENCSÉNY – AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG ADVENTI LELKIGYAKORLATA
  Szentmisék: péntek 18:00 – Kapás Attila atya; szombat 16:00 Kapás Attila atya, vasárnap 16:00 Szabó Gábor atya (gitáros).
 8. ÖNKÉNTES TAXISOKAT KERESÜNK, akik a liturgiákra tudják szállítani a testvérekeket, ha nincs az adott teplomban! Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet!
 9. HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK a kedves testvéreknek a templomok, a plébániák és a temetők fűnyírással és területrendezéssel kapcsolatos szolgálatát és munkáját!
 10. 2024-ES NAPTÁRAK rendelhetők a sekrestyékben és ezen az űrlapon. Határidő: november 5.


A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

November 11.
! 17:00 Szanda – Szent Márton szentmise

November 12.
! 8:00 Herencsény – Igeliturgia
! 9:00 Cserhátsurány – Szentmise
! 9:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
! 11:00 Szanda – Templombúcsú
! 15:00 Terény – Szentmise


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

1. AZ ÚR NAPJA – ahogy a vasárnapot az apostoli időktől kezdve nevezték[1] – az Egyház története folyamán mindig kiváltságos figyelmet élvezett, mert szoros összefüggésben áll a keresztény misztérium lényegi magvával.

A vasárnap ugyanis az idő heti ritmusában Krisztus föltámadása napjára emlékeztet.

A hét húsvétja, amikor megünnepeljük Krisztus győzelmét a bűn és halál fölött, az első teremtés beteljesedését Őbenne és „az új teremtés” (vö. 2Kor 5,17) kezdetét.

A világ első napjának imádással és hálával telt felidézése, ugyanakkor tevékenyen reménykedő elővételezése az „utolsó napnak”, amelyen Krisztus újra eljön dicsőségben (vö. ApCsel 1,11; 1Tesz 4,13–17) és újjá fog alkotni mindent (vö. Jel 21,5).