Plébániai hirdetések 2023. október 29. Évközi 30. vasárnap

Aki szeret engem, megfogadja szavamat, Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14,23A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

Október 28. Szombat
! 16:00 Herencsény – Szentmise

Október 29. Vasárnap
! 16:00 Szanda – Szentmise
! 16:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
! 17:00 Terény – Szentmise
! 17:00 Cserhátsurány – Igeliturgia


NOVEMBER 1. – NOVEMBER 2.

MINDENSZENTEK ÜNNEPE – HALOTTAK NAPJA

November 1. MINDENSZENTEK FŐÜNNEP (szerda)

10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia – utána sírkőszentelések
10:00 Herencsény – Szentmise – előtte sírkőszentelések
12:00 Terény- Szentmise – sírkőszentelések
12:00 Szanda – Igeliturgia – sírkőszentelések
15:00 Cserháthaláp – Szentmise – sírkőszentelések

November 2. Halottak napja (csütörtök)
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény- Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
15:00 Cserháthaláp – IgeliturgiaNovember 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg.
Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel. Folytatás ITT.

November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a Katolikus Egyház ünnepélyesen minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről emlékezik meg. Folytatás ITT.


❗️❗️Óvjuk családjainkat a pogány Halloween szokásoktól!

❗️❗️Katolikus hitünkről és a pogány, okkult, sátánista szokásokról tudnunk kell az alábbiakat… ITT MEGNÉZHETŐ!


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4. Papi és szerzetesi hivatásokért!
5. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért!
6. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
7. Imaapostolság novemberben: a pápáért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni.


  1. 28-29. SZENT HUBERTUS BÚCSÚ buszos zarándoklat Mátraverebély – Szentkútra az erdészek és vadászok búcsújára.
  2. NOVEMBERBEN A LITURGIÁKON IMA A HALOTTAINKÉRT. Részletek ITT!
  3. 3. ELSŐPÉNTEKI BETEGELLÁTÁS CSERHÁTSURÁNYBAN – József atya
  4. A SÍRKŐSZENTELÉSEKRE fel lehet iratkozni a sekrestyékben. Stóladíj: 5.000 Ft.
  5. MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPI LITURGIÁK RENDJE ITT ELOLVASHATÓ.
  6. ÖNKÉNTES TAXISOSAT KERESÜNK, akik a liturgiákra tudják szállítani a testvérekeket, ha nincs az adott teplomban! Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet!
  7. 2024-ES NAPTÁRAK rendelhetők a sekrestyékben és ezen az űrlapon. Határidő: november 5.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

November 5. Vasárnap

! 10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
! 14:00 Cserháthaláp – Szentmise
15:00 Szanda – Igeliturgia
! 17:00 Cserhátsurány – Igeliturgia


Október 28-29. Szent Hubertus búcsú – Buszos zarándoklat az Erdészek és vadászok búcsújára, Mátraverebély-Szentkútra


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/

X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik.
Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból.
Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse.
Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni.
Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul.
Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz.
Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson.
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass.
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.