Plébániai hirdetések 2023. október 22. Évközi 29. vasárnap – Missziók vasárnapja

Úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben, és tartsátok meg az örök élet igéit. Fil 2,15-16


A missziós vasárnap arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyház természeténél fogva missziós, ezért fontos, hogy minden tagja ossza meg a hit ajándékát azokkal, akik még nem kapták meg.
Jézus hitterjesztésére vonatkozó felhívását követve a világ számos országában tevékenykednek misszionáriusok, akiknek célja Krisztus tanításának továbbadása az egész földkerekségen. Folytatás…


A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

Október 22. Vasárnap
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
! 12:00 Herencsény – Igeliturgia
! 14:00 Szanda – Igeliturgia
! Cserháthalápon és Terényben nem lesz vasárnapi liturgia.


„MERJÉTEK ISTEN IGÉJÉT MISSZIÓSKÉNT KÉPVISELNI BÁRHOL” – MISSZIÓK VASÁRNAPJA


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért
2. A betegekért
3. Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4. Papi és szerzetesi hivatásokért
5. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
6. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
7. Imaapostolság: a szinódusért
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért


Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és a meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is.


 1. 22. IMANAP A PLÉBÁNIAI ÉS A VILÁGEGYHÁZBAN ZAJLÓ MISSZIÓKÉRT.
 2. 23. IMANAP AZ 1956-OS HŐSÖKÉRT, A BÉKÉÉRT ÉS A MEGÚJULÁSÉRT.
 3. 24. HERENCSÉNY – 15:00 – Szentmise – Lóránt OFM
 4. 26. ELMARAD – CSERHÁTSURÁNY – 18:00 – Imaest – Csendes szentségimádás és októberi rózsafüzér (Szolgáltató)
 5. 27. FERENC PÁPA október 27-re BÖJTI ÉS IMANAPOT hirdetett a békéért
 6. 28-29. SZENT HUBERTUS BÚCSÚ buszos zarándoklat Mátraverebély – Szentkútra az erdészek és vadászok búcsújára. Jelentkezési határidő: október 22. ezen a linken.
 7. NOVEMBERBEN A LITURGIÁKON IMA A HALOTTAINKÉRT. Részletek ITT!
 8. A SÍRKŐSZENTELÉSEKRE fel lehet iratkozni a sekrestyékben. Stóladíj: 5.000 Ft.
 9. MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPI LITURGIÁK RENDJE ITT ELOLVASHATÓ.
 10. ÖNKÉNTES TAXISOSAT KERESÜNK, akik a liturgiákra tudják szállítani a testvérekeket, ha nincs az adott teplomban! Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet!
 11. 2024-ES NAPTÁRAK rendelhetők a sekrestyékben és ezen az űrlapon. Határidő: november 5.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

Október 28. Szombat
! 16:00 Herencsény – Szentmise

Október 29. Vasárnap
! 16:00 Szanda – Szentmise
! 16:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
! 17:00 Terény – Szentmise
! 17:00 Cserhátsurány – Igeliturgia


Október 28-29. Szent Hubertus búcsú – Buszos zarándoklat az Erdészek és vadászok búcsújára, Mátraverebély-Szentkútra

Jelentkezési határidő: október 22. Jelentkezés és részletek ITT!


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/

IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL

Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg.
A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: „Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben].”
És ismét: „Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram.”

Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.