Plébániai hirdetések 2023. október 8. SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA – FŐÜNNEP

Megakadályoztad néped pusztulását, mikor Isten színe előtt az igaz úton jártál. Jud 13,18-19A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJÁNAK FŐÜNNEPÉN

Október 7. SzombatRózsafüzér Királynője
16:00 Cserháthaláp – Szentmise
Október 8. VasárnapMagyarok Nagyasszonya – Főünnep
8:30 Herencsény – Szentmise
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
15:00 Szanda – IgeliturgiaA szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
7. Imaapostolság: a szinódusért
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért
10. Hálaadás a betakarított terményekért


Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és a meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is.


  1. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE | 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA
  2. 12. CSERHÁTSURÁNY – 8:00 Iskolamise – 18:00 – Imaest – Októberi rózsafüzér
  3. 13. TERÉNY – 12:00 – Fatimai engesztelő imaóra
  4. 20-21. SZENT KERESZT EREKLYE ÉS FATIMAI SZŰZANYA buszos zarándoklat Péliföldszentkeresztre. Jelentkezési határidő: október 15. ezen a linken.
  5. 28-29. SZENT HUBERTUS BÚCSÚ buszos zarándoklat Mátraverebély – Szentkútra az erdészek és vadászok búcsújára. Jelentkezési határidő: október 22. ezen a linken.
  6. 2024-ES NAPTÁRAK rendelhetők a sekrestyékben és ezen az űrlapon. Rendelési határidő: november 5.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

Október 14. Szombat
! 16:00 Szanda – Szentmise
! 17:30 Cserháthaláp – Igeliturgia
! 17:30 Herencsény – Szentmise
Október 15. Vasárnap
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
12:00 Terény – Igeliturgia


OKTÓBER 20-21. SZENT KERESZT EREKLYE ÉS FATIMAI SZŰZANYA buszos zarándoklat Péliföldszentkeresztre – Jelentkezési határidő: október 15. ezen a linken.

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/

VII. A TANÁCS SÚLYÁRÓL

A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat.
Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék.

Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a feladat.
Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok szelessége.
Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: „Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos.” És Dávid zengi:

Jósággal közeledsz a jóhoz,
az igazhoz igaz vagy.
A tisztával tisztán bánsz,
a hamissal azonban hamis módra.

Ezért hát ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban.
Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból; ámde ahányszor velük tanácskozol, még ha életrevaló is az a tanács, mindig terjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedetedet a bölcsesség mértékével mérhesd.