Plébániai hirdetések 2023. október 1. Évközi 26. vasárnap

Jézus mondja: „juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket és a nyomomban járnak.” Jn 10,27A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

Szeptember 30. Szombat
16:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
! 16:00 Szanda – Szentmise

Október 1. Vasárnap
! 8:30 Cserhátsurány – Szentmise
! 8:30 Terény – Igeliturgia
! 11:00 Herencsény – Szentmise – TemplombúcsúA szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
7. Imaapostolság: a szinódusért
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért
10. Hálaadás a betakarított terményekért


Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és a meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is.


  1. OKTÓBER 1. 11:00 – HERENCSÉNY – TEMPLOMBÚCSÚ – TERMÉNYBETAKARíTÁS HÁLAADÁSA Szent Mihály imakilenceddel és rózsafüzérrel készülünk.
  2. 5. CSERHÁTSURÁNY – délután – Lelki délután az iskola tanárainak.
  3. 5. CSERHÁTSURÁNY – 18:00 – Imaest – Októberi rózsafüzér.
  4. 6. BETEGELLÁTÁSOK – József atya: Herencsény, Cserháthaláp reggeltől; Zoli testvér: Cserhátsurány 12 órától.
  5. 6. SZANDA – 16:00 – Szentmise – Szűz Mária Rózsafüzér Királynője, Magyarok Nagyasszonya.
  6. 8. ET – 13:00 TERÉNY; 16:00 SZANDA.
  7. 20-21. SZENT KERESZT EREKLYE ÉS FATIMAI SZŰZANYA buszos zarándoklat Péliföldszentkeresztre. Jelentkezési határidő: október 15. Jelentkezés ezen a linken.
  8. 2024-ES NAPTÁRAK rendelhetők a sekrestyékben és ezen az űrlapon: egylapos falinaptár: 50 Ft, lapozós falinaptár: 350 Ft; kalendárium: 750 vagy 1500 Ft; óvodásoknak 3-9 év: Az én kis misekönyvem:  1300 Ft; 10-14 éveseknek: Élő kenyér misekalauz gyerekeknek 600 Ft/db/hónap – előrendelve 6000 Ft/év; 15-18 éveseknek: Mi lenne, ha betoppanna  hozzád Isten? 1500 Ft. A megrendelés határideje: november 5.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

Október 7. Szombat
16:00 Cserháthaláp – Szentmise
Október 8. Vasárnap
8:30 Herencsény – Szentmise
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
15:00 Szanda – Igeliturgia


OKTÓBER 20-21. SZENT KERESZT EREKLYE ÉS FATIMAI SZŰZANYA buszos zarándoklat Péliföldszentkeresztre – Jelentkezési határidő: október 15. ezen a linken.


15 tipikus kifogás, amiért az emberek nem járnak templomba – mit válaszoljunk rájuk?

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén.
Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról.
Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti.
Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.
Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.
Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod.
Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.