Plébániai hirdetések 2023. szeptember 17. Évközi 24. vasárnap

Jézus mondja: Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket. Jn 13,3415-20A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

Szeptember 17. Vasárnap
8:30 Herencsény – Szentmise
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
15:00 Szanda – Szentmise
! 15:00 Cserháthaláp – IgeliturgiaA szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért
7. Ferenc pápa szeptemberi imaszándéka: a társadalom peremén élőkért
8. A lelki megújulásért 
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért


Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket.


  1. Nagy öröm, hogy a romhányi Új élet Krisztusban kurzus, lelkigyakorlat teljes létszámmal kerül megrendezésre. Köszönjük a testvérek imáit továbbra is!
  2. 21. CSERHÁTSURÁNY – IMAEST – CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT ESTE 6-TÓL 7-ig
  3. 22-24. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN RomhánybanJelentkezni Simon Zoltán diakónusnál és ezen a weboldalon lehet. Határidő: szeptember 15.
  4. 30. SZOMBAT 10:00 SZÜLŐI DÉLELŐTT AZ ELSŐÁLDOZÓ szülőkkel 
  5. OKTÓBER 1. HERENCSÉNY – 11:00 – Templombúcsú
    LELKI KÉSZÜLET Szent Mihály imakilenceddel és rózsafüzérrel
  6. ŐSZI ESEMÉNYEK, ZARÁNDOKLATOK, KIRÁNDULÁSOK a weboldalon és a hirdetőtáblán!
  7. PLÉBÁNIAI IRODAIDŐK csütörtök délutánonként lesznek, előre bejelentkezéssel.
  8. Kérjük a kedves testvéreket, hogy az EGYHÁZI IGAZOLÁSOK igénylését a kért határidő előtt 30 nappal korábban tegyék meg a plébánia felé. Telefon: +36-30-20-11-838 | K-P: 10-14 óra

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

Szeptember 23. Szombat
! 18:00 Cserháthaláp – Szentmise
Szeptember 24. Vasárnap
12:00 Terény – Szentmise
! 16:00 Szanda – Igeliturgia
! 16:00 Herencsény – Szentmise
! 17:30 Cserhátsurány – Igeliturgia


„EGYÜTT TÉRTÜNK VISSZA AZ ALMA MATERHEZ” – KISMAROSON TÁBOROZTAK EGYHÁZMEGYÉNK SZEMINARISTÁI – ELOLVASOM


A Szent Kereszt felmagasztalása – Szeptember 14-én ünnepeljük Egyházunkban – Elolvasom


Tanévkezdés a hazai katolikus oktatási intézményekben – Elolvasom


Marton Zsolt püspök 25 éves papi szolgálatáért mutatott be hálaadó szentmisét Vácon – Elolvasom

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/

IV. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRŐL

Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói.

Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának.
Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.

Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod.
Ettől óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.