Plébániai hirdetések 2023. szeptember 24. Évközi 25. vasárnap

Uram, nyisd meg szívünket, hogy meghallgassuk Fiad igéit. Vö. ApCsel 16,14bA MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

Szeptember 23. Szombat
! 18:00 Cserháthaláp – Szentmise
Szeptember 24. Vasárnap
12:00 Terény – Szentmise
! 16:00 Szanda – Igeliturgia
! 16:00 Herencsény – Szentmise
! 17:30 Cserhátsurány – IgeliturgiaA szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért
7. Ferenc pápa szeptemberi imaszándéka: a társadalom peremén élőkért
8. A lelki megújulásért 
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért


Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket.


  1. HÁLAADÁS az Új élet Krisztusban kurzusért!
  2. 28. 18:00 – CSERHÁTSURÁNY – Imaest
  3. 30. 10:00 – 12:00 – CSERHÁTSURÁNY – Szülői délelőtt az elsőáldozó szülőkkel
  4. 30. 17:00 – CSERHÁTSURÁNY – Ifiklub – Az öt egyházközség fiataljainak (14-25 éveseknek), a Szociális Szolgáltatóban
  5. OKTÓBER 1. 11:00 – HERENCSÉNY – Templombúcsú – TERMÉNYBETAKARíTÁS HÁLAADÁSA – Szent Mihály imakilenceddel és rózsafüzérrel.
  6. 20-21. SZENT KERESZT EREKLYE ÉS FATIMAI SZŰZANYA buszos zarándoklat Péliföldszentkeresztre – Jelentkezési határidő: október 15. ezen a linken.
  7. PLÉBÁNIAI IRODAIDŐK csütörtök délutánonként lesznek, előre bejelentkezéssel.
  8. Kérjük a kedves testvéreket, hogy az EGYHÁZI IGAZOLÁSOK igénylését a kért határidő előtt 30 nappal korábban tegyék meg a plébánia felé.
    Telefon: +36-30-20-11-838 | K-P: 10-14 óra

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

Szeptember 30. Szombat
16:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
! 16:00 Szanda – Szentmise

Október 1. Vasárnap
! 8:30 Cserhátsurány – Szentmise
! 8:30 Terény – Igeliturgia
! 11:00 Herencsény – Szentmise – Templombúcsú


OKTÓBER 20-21. SZENT KERESZT EREKLYE ÉS FATIMAI SZŰZANYA buszos zarándoklat Péliföldszentkeresztre – Jelentkezési határidő: október 15. ezen a linken.

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/

V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL

A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. Dávid király és próféta mondja: Ítéletedet, Isten, bízd a királyra.

És ugyanő másutt:

Király vagy, az igazságosságot szereted.

A türelemről így beszél Pál apostol: „tanúsítsatok mindenki iránt türelmet.”
És az Úr evangéliumban: „Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek lelketeket.”

Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy.
Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember; és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek.
Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni.
A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak.
Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.