Plébániai hirdetések 2023. szeptember 10. Évközi 23. vasárnap

Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Vö. Mt 18,15-20MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

Szeptember 9. Szombat
16:00 Cserháthaláp – Szentmise

Szeptember 10. Vasárnap
8:30 Herencsény – Igeliturgia
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
15:00 Szanda – IgeliturgiaA szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért
7. Ferenc pápa szeptemberi imaszándéka: a társadalom peremén élőkért
8. A lelki megújulásért 
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért


Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket.


  1. 14. FOLYTATJUK CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT (szeptember 7-től) ESTE 6-TÓL 7-ig az imaesteket a templomban. Minden héten más-más imaformában: csendes vagy vezetett szentségimádás, Zsolozsma, Szentírás olvasás, dicsőítés. Közben gyónási lehetőség is lesz.
  2. 14. HERENCSÉNY 15:00 – Szentmise
  3. 16. 17:00 CSERHÁTSURÁNY, SZOLGÁLTATÓ – IFIKLUB – Folytatjuk kéthetente szombatonként az ifjúsági közösségi alkalmakat. Várjuk azokat a fiatalokat is, akik szeretnének bérmálkozni.
  4. 22-24. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN kurzus felnőtteknek Romhányban – Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál és ezen az oldalon lehet.
  5. Őszi események, zarándoklatok, kirándulások

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

Szeptember 17. Vasárnap
8:30 Herencsény – Szentmise
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
15:00 Szanda – Szentmise
! 15:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/

III. A FŐPAPOKNAK KIJÁRÓ TISZTELETRŐL

A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára.
Ha ők jóindulatúak veled, ellenségtől nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek.
Őket állította ugyanis Isten őrül az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, valamint az egész egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá.
Mert nélkülük királyok nem is állíttatnak, nem is országolnak. Az ő közbenjárásukra törlik el a vétkezők vétkeit.
Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétségkívül megjobbítod, országodat is tisztességgel igazítod.
Mert az ő kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbe kötés hatalma.
Mert Isten megegyezett velük örök szövetségben, és elkülönítette őket az emberektől, a maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király szavával megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket: „Fölkentjeimet ne érintsétek!”
Az illeti meg ugyanis Isten felkentjeit, ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszállva a szent renden való férfiakat hamis vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja.
Teljességgel megtiltom fiam, hogy így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni, mert az ilyen dolgok sértik Istent elsősorban.
Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van, kárhoztatásra méltó vétekbe esik – távol legyen! -, figyelmeztesd háromszor, négyszer is négyszemközt az evangélium tanítása szerint.
Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfeddni a következők alapján: Ha rád nem hallgat, jelentsd az egyháznak. Mert ha e rendet megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod.