Plébániai hirdetések 2023. július 23. Évközi 16. vasárnap

Plébániai hirdetések 2023. július 23. Évközi 16. vasárnap

„A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.” Mt 13,24-43A szentmise áldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. A békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyarokért
7. Ferenc pápa júliusi imaszándéka: az eucharisztikus életért
8. A lelki megújulásért 


Imádkozzunk, hogy a katolikusok az Eucharisztiát helyezzék életük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsolatokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való találkozásra.


  1. 26. IVT – Imádkozzunk Balogh Benedek testvérünkért, aki az egyházközség “küldöttje” is az Ifjúsági Világtalálkozón, Liszabonban!
  2. 27. CSERHÁTSURÁNY – 10:00 Szentmise, Szociális Szolgáltató
  3. 30. 10:00 BALASSAGYARMAT – Palócbúcsú Szent Anna tiszteletére.
  4. MEGSZÜLETETT az öt egyházközségközös weboldala és az első hirdetőtábla is a jó mag vetésére! A levelezőlista is tovább él!
  5. CSERHÁTSURÁNY – Hovanecz Istvánnal – sajnálatos módon – 2023. július 1-től megszüntetjük az egyházközséggel kötött sekrestyési és a gondnoki munkaszerződését, közös megegyezéssel. Részleteket a titoktartási kötelezettség miatt nem árulhatok el!

DE a pletykát cáfolom, miszerint teológiai végzettséget kértem volna a szolgálat ellátásához.

A sekrestyés személye az Egyház állásfoglalása szerint.

A sekrestyési szolgálat jelenleg a közösség összefogásával valósul meg. Hálás köszönet érte!

A sekrestyési szolgálat ellátására egyházközségünk állandó munkatársat keres.

Isten házának szebbé tételére (díszítés és takarítás) és a gondnoki teendők ellátására 3 fős csoportok jelentkezését várjuk!

Jelentkezni Simon Zoltán SC diakónusnál lehet.


A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

Július 29. Szombat
16:00 Cserháthaláp – Szentmise

Július 30. Vasárnap
8:00 Herencsény – Igeliturgia
8:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Balassagyarmat – A Szentháromság templomból indul a körmenet
10:30 SZENTMISE Palóc Liget – Dr. Beer Miklós, nyugalmazott váci megyéspüspök
15:00 Terény – Szentmise
15:00 Szanda – Igeliturgia


Az egyházközségeinket érintő eseményekről a Hirdetések/Események menüpont alatt tájékozódhat!


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!