Keresztszülő imája

Keresztszülők imája

Uram, Te is tudod, hogy igen összetett feladat egy gyermek testi és szellemi fejlődésének a fejlesztése. 
A mi feladatunk viszont még ennél is nagyobb és szebb: a láthatatlan, a természetfeletti életének gondozását vállaltuk. 
Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért. 
Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életben, és felelősségteljes cselekedeteiben.
Szeretetünkből kell megismernie a tőled kapott szeretetet. 
Engedd, hogy a hit és a remény soha se fogyatkozzék meg életünkben. 
Készségesen vállaljuk, hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük, és felnőtt korában is mellette állunk. 
Erősíts, hogy vonzóvá tegyük előtte a Veled való rendszeres találkozást. 
Szeretnénk nyitottak lenni felé, hogy ő is megnyíljon, bizalmába fogadjon, és problémáival őszintén megkeressen bennünket. 
Kérünk, áldj meg, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. Amen.