Plébániai hirdetések 2023. július 30. Évközi 17. vasárnap

Plébániai hirdetések 2023. július 30.

Törvényedet szívből szeretem, én Uram, Istenem. Zsoltár 119.


A szentmise áldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. A békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyarokért és ukránokért
7. Ferenc pápa augusztusi imaszándéka: az Ifjúsági Világnapért
8. A lelki megújulásért 


Imádkozzunk, hogy a Liszaboni Ifjúsági Világnap segítse a fiatalokat abban, hogy az evangéliumot megéljék és életükkel tanúságot tegyenek róla.


  1. 26-6. IVT – Imádkozzunk Balogh Benedek testvérünkért, aki az egyházközség “küldöttje” is az Ifjúsági Világtalálkozón, Liszabonban! A Mente oldalán is!
  2. JÚLIUS 31-től augusztus 9-ig József atya a 10 napos táborba megy. Imádkozzunk értük!
  3. AUGUSZTUS 3. CSERHÁTSURÁNY – 10:00 NEM LESZ Szentmise
  4. 4. CSERHÁTSURÁNY – BETEGELLÁTÁS – Zoli testvér
  5. 5. CSERHÁTSURÁNY – IFIKLUB a cserháthalápi igeliturgia után ~5 órától
  6. MEGSZÜLETETT az öt egyházközség weboldala és az első hirdetőtábla is Cserhátsurányban! 
  7. A CSERHÁTSURÁNYI SEKRESTYÉSI SZOLGÁLAT jelenleg a közösség összefogásával valósul meg. Hálás köszönet érte!

A sekrestyési szolgálat ellátására egyházközségünk állandó munkatársat keres.

Isten házának szebbé tételére (díszítés és takarítás) és a gondnoki teendők ellátására 3 fős csoportok jelentkezését várjuk!

Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet.


A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Urunk színeváltozásásanak ünnepe

Augusztus 5. Szombat

16:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

Augusztus 6. Vasárnap

10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia

12:00 Terény – Igeliturgia

15:00 Szanda – Szentmise (h)

17:00 Herencsény – Szentmise (h)

A szülő nem azzal teszi a legtöbbet a gyerekéért, ha a legjobb iskolákba íratja be, a legtöbb különórára járatja és a legversenyképesebbé fejleszti, hanem azzal, ha segít neki megtanulni kapcsolódni másokhoz, mondja Pécsi Rita neveléskutató.

„A gyerek érzelmi intelligenciája a mozgás, a játék, a beszélgetések, a zene, a tánc, a színház, az irodalom élvezete, a művészetek átélése során fejlődik igazán és ha egy szülő ilyenekre nem ad lehetőséget, csak olyasmikre, aminek ’haszna van’, akkor majd később fizetheti a gyerek pszichológusát.”


Az egyházközségeinket érintő eseményekről a Hirdetések/Események menüpont alatt tájékozódhat!


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!