NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 2024. február 18. – B év – Plébániai hirdetések – Nagyböjti lelki program

Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mk 1,12-15


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság februárban: a gyógyíthatatlan betegekért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


FEBRUÁR 18. – NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.

10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Szentmise
14:00 Herencsény – Igeliturgia
16:00 Szanda – Igeliturgia


IMAAPOSTOLSÁG FEBRUÁRBAN: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségekben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Imádság | Videó


A sátán 4 kedvelt taktikája
1. Megtévesztés
2. Megosztás
3. Elterelés
4. Elkedvetlenítés
Részletesebben ezen az oldalon.


Ferenc pápa üzenete 2024 nagyböjtjére

Katt a képre!

Katt a képre!

Katt a képre!

 1. HÁLAADÁS a múlt hétvégi Új élet Krisztusban kurzus kegyelmeiért! Beszámoló itt!
 2. 11-18. HÁZASSÁG HETE https://www.hazassaghete.hu/
 3. 16-tól: KÖZÖSSÉGI KERESZTÚT IMÁDSÁGOK NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN, február 16-tól – Cserhátsurány: 18:00 – Szociális Szolgáltató
  Cserháthaláp: 16:00
  Terény: 12:00
  Herencsény – a vasárnapi liturgia előtt 45 perccel.
 4. 17. CSERHÁTSURÁNY – 10:00 – Elsőáldozási felkészülés a gyerekeknek | 15:30 Bérmaóra – Ifiklub
 5. 23. CSERHÁTHALÁP – Éves szentségimádási nap | 14:00 Szentmise, majd szentségimádás 16 óráig
 6. 24. BALASSAGYARMAT – Ipolymenti Ifjúsági Találkozó – 7. osztálytól
 7. 23-25. SZANDA – AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATA Hulitka Róbert atyával – Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Mk 9,2-10
  Péntek
  17:00 Gyóntatás és keresztút imádság
  18:00 Szentmise
  19:00 Agapé
  Szombat
  15:00 Gyóntatás; Irgalmasság és örvendetes rózsafűzér
  16:00 Szentmise
  17:00 Agapé
  Vasárnap
  15:00 Gyóntatás és csendes/énekes szentségimádás
  16:00 Szentmise
  17:00 Agapé
  Az agapéra üdítőt, sós és édes süteményt várunk! A megmaradt felajánlásokat a helyi Karitásznak adjuk át!
 8. HÁZSZENTELÉSEKRE LEHET JELENTKEZNI. A házszenteléseknek díjazásuk nincs.
 9. AZOK A FELNŐTTEK, akik szeretnének a keresztségben, első szentgyónásban és szentáldozásban, valamint  bérmálásban és a házasság szentségében részesülni (házasságrendezés is) február 29-ig jelentkezzenek! Részletek itt!


A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.

FEBRUÁR 25. – NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
VÁLTOZÁS

Ezen a vasárnapon Szandán lesz az öt egyházközség közös lelkigyakorlatos szentmiséje!
15:00 Gyóntatás és csendes/énekes szentségimádás
16:00 Szentmise
17:00 Agapé


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

Vasárnapi összejövetelek pap nélkül

53. Hátra van még azoknak a plébániáknak a problémája, melyeknek nincs papja, aki bemutassa a vasárnapi szentmisét.
Ez gyakran előfordul a fiatal egyházakban, ahol egyetlen pap hatalmas területen szétszórtan élő hívők lelkipásztora.
Szükséghelyzetek a régi keresztény hagyománnyal bíró országokban is előfordulhatnak, amikor a paphiány miatt nincs minden plébániának papja.
Amikor a szentmisére nincs mód, az Egyház ajánlja a pap nélküli vasárnapi összejövetelt[96] a Szentszék által kiadott és a püspöki karok által alkalmazandó szabályok szerint.[97] 
A cél azonban változatlanul a szentmise áldozatának bemutatása kell hogy maradjon, mely egyedül teszi jelenvalóvá az Úr húsvétját, s valósítja meg a teljes eucharisztikus összejövetelt, melyet az ige és az Eucharisztia kenyerét megtörő pap Krisztus személyében vezet.
A lelkipásztorkodás szintjén tehát minden lehetőséget ki kell használni, hogy a szentmisét rendszeresen nélkülöző hívek a lehető leggyakrabban jussanak hozzá, akár úgy, hogy meghatározott időközökben pap látogassa őket, akár úgy, hogy egy központi, mindenhonnan megközelíthető helyre gyűjtik össze a híveket.