ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 2024. február 11. – B év – Plébániai hirdetések

„Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Mk 1,40-45


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság februárban: a gyógyíthatatlan betegekért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


FEBRUÁR 11. – ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.

9:30 Herencsény – Szentmise
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
15:30 Terény – Igeliturgia
17:00 Cserhátsurány – Igeliturgia


IMAAPOSTOLSÁG FEBRUÁRBAN: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségekben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Imádság | Videó


A sátán 4 kedvelt taktikája
1. Megtévesztés
2. Megosztás
3. Elterelés
4. Elkedvetlenítés
Részletesebben ezen az oldalon.


A képre kattintva VIDEÓ!

 1. FEBRUÁR 11. MA: BETEGEK VILÁGNAPJA ÉS KÖNYÖRGŐNAP A VILÁG ÉHEZŐIÉRT!
 2. 9-11. IMÁDKOZZUNK a varsányi Új élet Krisztusban kurzusért!
 3. 11-18. HÁZASSÁG HETE https://www.hazassaghete.hu/
 4. 13. TERÉNY – 12:00 – Fatimai engesztelő imaóra
 5. 14. CSERHÁTSURÁNY – 17:00 Szentmise, majd elsőáldozási szülői értekezlet a most induló csoportnak
 6. 15. CSERHÁTSURÁNY – 8:00 – Iskolamise
 7. 17. CSERHÁTSURÁNY – 10:00 – Elsőáldozási felkészülés a gyerekeknek
 8. 16-tól: KÖZÖSSÉGI KERESZTÚT IMÁDSÁGOK NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN, február 16-tól – Cserhátsurány: 18:00 – Szociális Szolgáltató
  Cserháthaláp: 16:00
  Terény: 12:00
  Herencsény – a vasárnapi liturgia előtt 45 perccel.
 9. 23. CSERHÁTHALÁP – 14:00 Szentmise, majd éves szentségimádási nap 16 óráig.
 10. 23-25. SZANDA – AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATA Hulitka Róbert atyával – Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Mk 9,2-10
  Péntek
  17:00 Gyóntatás és keresztút imádság
  18:00 Szentmise
  19:00 Agapé
  Szombat
  15:00 Gyóntatás; Irgalmasság és örvendetes rózsafűzér
  16:00 Szentmise
  17:00 Agapé
  Vasárnap
  15:00 Gyóntatás és csendes/énekes szentségimádás
  16:00 Szentmise
  17:00 Agapé
 11. 24. BALASSAGYARMAT – Ipolymenti Ifjúsági Találkozó – 7. osztálytól
 12. HÁZSZENTELÉSEKRE LEHET JELENTKEZNI. A házszenteléseknek díjazásuk nincs.
 13. AZOK A FELNŐTTEK, akik szeretnének a keresztségben, első szentgyónásban és szentáldozásban, valamint  bérmálásban és a házasság szentségében részesülni (házasságrendezés is) február 29-ig jelentkezzenek! Részletek itt!

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.

FEBRUÁR 14. – HAMVAZÓSZERDA


15:30 Terény – Igeliturgia
15:30 Herencsény – Szentmise
17:00 Cserhátsurány – Szentmise

FEBRUÁR 18. – NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
VÁLTOZÁS

10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Szentmise
14:00 Herencsény – Igeliturgia
16:00 Szanda – Igeliturgia

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

A vasárnap parancsolata

46. Mivel az Eucharisztia a vasárnap szíve, érthető, hogy a Pásztorok az első századoktól mindig emlékeztették híveiket arra, hogy részt kell venniük a liturgikus összejövetelen.
„Az Úr napján hagyjatok abba mindent – mondja például a Didaszkália Apostolorum a 3. század elején – és serényen igyekezzetek közösségetekbe, mert ez a ti dícséretetek Isten előtt.
Különben miféle mentsége lehetne azoknak, akik az Úr napján nem jönnek el hallgatni az élet igéjét és nem táplálkoznak az örök életre megmaradó isteni eledellel?”
A Pásztorok felszólítása általában meggyőződéses elfogadást talált a hívők lelkében, s jóllehet voltak időszakok, amikor lanyhult az ideális buzgóság e kötelezettség teljesítésére, nem feledkezhetünk meg a hősiességről, amellyel papok és hívek üldöztetések közepette és a vallásszabadság megszorítása ellenére – az Egyház első századaitól napjainkig – eleget tettek a parancsolatnak.
Szent Jusztinosz Antoninus császárnak és a Szenátusnak címzett első Apológiájában eleven leírást tudott adni a vasárnapi öszzejövetelekről, ahová a keresztények városon és falvakban egy helyre gyűltek.
Később, amikor Diocletianus a lehető legszigorúbban betiltotta összejöveteleiket, sokan voltak oly bátrak, hogy dacolva a rendelettel inkább meghaltak, mint hogy hiányozzanak a vasárnapi Eucharisztiáról.
Így tettek az abitinai vértanuk Africa Proconsularisban, akik így válaszoltak vádlóiknak: „Minden félelem nélkül ünnepeltük az Úr vacsoráját, mert azt mi nem hagyhatjuk el; ez a mi törvényünk. … Mi nem élhetünk az Úr vacsorája nélkül!” Az egyik vértanú pedig ezt mondta: „Igen, elmentem az összejövetelre és megünnepeltem az Úr vacsoráját tesvéreimmel, mert keresztény vagyok.”