ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 2024. február 4. – B év – Plébániai hirdetések

Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem. Mk 1,29-39


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság februárban: a gyógyíthatatlan betegekért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.

FEBRUÁR 2. URUNK BEMUTATÁSA, GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY – ünnep

FEBRUÁR 1. Csütörtök elővételezett
16:30 Herencsény – Igeliturgia
18:00 Cserhátsurány – Szentmise
FEBRUÁR 2. Péntek
16:00 Terény – Szentmise

Az ünnepről ITT olvashat!

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

FEBRUÁR 4.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
12:00 Szanda – Igeliturgia
14:00 Cserháthaláp – Szentmise

A liturgiák elején gyertyaszentelő, a végén pedig Balázs áldás lesz!


IMAAPOSTOLSÁG FEBRUÁRBAN: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségekben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Imádság | Videó


Az emberiség első álhíre

A sátán 4 kedvelt taktikája
1. Megtévesztés
2. Megosztás
3. Elterelés
4. Elkedvetlenítés
Részletesebben ezen az oldalon.

A Szent Benedek medálról itt olvashat.

Az érmén lévő ima szövege:

A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!


A képre kattintva VIDEÓ!

  1. IMÁDKOZZUNK a varsányi Új élet Krisztusban kurzusért!
  2. AZOK A FELNŐTTEK, akik szeretnének a keresztségben, első szentgyónásban és szentáldozásban, valamint  bérmálásban részesülni február 29-ig jelentkezzenek! Részletek itt!
  3. FEBRUÁR 9. CSERHÁTSURÁNY – Beteglátogatások
  4. FEBRUÁR 11. – BETEGEK VILÁGNAPJA és könyörgőnap a világ éhezőiért!
  5. FEBRUÁR 11-18. HÁZASSÁG HETE https://www.hazassaghete.hu/
  6. KÖZÖSSÉGI KERESZTÚT IMÁDSÁGOK NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN, február 16-tól – Cserhátsurány: 18:00 – Szolgáltató | Cserháthaláp: 16:00 | Terény: 12:00 | Herencsény – a vasárnapi liturgia előtt 45 perccel
  7. CSERHÁTHALÁP – FEBRUÁR 23. 14:00 Szentmise, majd éves szentségimádási nap 16 óráig.
  8. SZANDA – FEBRUÁR 23-25. AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATA Hulitka Róbert atyával | Péntek: 18:00 | Szombat: 16:00 | Vasárnap: 16:00. A szentmisék előtt gyóntatás lesz.
  9.  HÁZSZENTELÉSEKRE LEHET JELENTKEZNI. A házszenteléseknek díjazásuk nincs.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.

FEBRUÁR 11. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAPBETEGEK VILÁGNAPJA, KÖNYÖRGŐNAP A VILÁG ÉHEZŐIÉRT
VÁLTOZÁS

FEBRUÁR 11.
9:30 Herencsény – Szentmise
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
15:30 Terény – Igeliturgia
17:00 Cserhátsurány – Igeliturgia

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

A misétől a misszióig

45. Az Élet kenyerét magukhoz véve készülnek fel Krisztus tanítványai arra, hogy a Föltámadott és Szentlélek erejével szembenézzenek mindennapi életük feladataival.
A hívő lélek számára ugyanis, aki felfogta a történteket, a szentmise nem csak annyi, ami a templomba tartozik.
A föltámadás első tanúihoz hasonlóan a keresztények, akik vasárnapoként összegyűlnek, hogy átéljék és megvallják a Föltámadott jelenlétét, arra hivatottak, hogy mindennapi életükkel az Evangélium hirdetői és tanui legyenek.
Az áldozás utáni könyörgés és a befejező szertartás – az áldás és a elbocsátás – különös jelentőséget nyer, mert általuk mindazok, akik részesedtek az Eucharisztiában jobban érezhetik a rájuk bizott felelősség súlyát.
A szentmise végeztével Krisztus tanítványa azzal a feladattal télr vissza mindennapos környezetébe, hogy egész életéből ajándék, Istennek kedves lelki áldozat legyen (vö. Róm 12,1). Adósnak érzi magát testvérei felé mindazért, amit a szentmisében kapott, éppen úgy mint az emmauszi tanítványok, akik, miután felismerték a föltámadott Krisztust a „kenyértörésben”, érezték, hogy azonnal vissza kel térniük testvéreikhez és meg kell osztaniuk velük az Úrral való találkozás örömét (vö. Lk 24, 33–35).