ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 2024. január 28. – B év – Plébániai hirdetések

Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki! Mk 1,21-28


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság januárban: az egyház sokszínűségének az ajándékáért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.

JANUÁR 28.
10:00 Cserhátsurány  Igeliturgia
10:00 Herencsény Szentmise
12:00 Terény Igeliturgia
12:00 Szanda Szentmise
14:00 Cserháthaláp Igeliturgia


IMAAPOSTOLSÁG JANUÁRBAN: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítsen minket, hogy felismerjük a keresztény közösségen belül a különböző karizmák ajándékát, és felfedezzük a különböző hagyományok és rítusok gazdagságát a Katolikus Egyházban.


Az emberiség első álhíre

A sátán 4 kedvelt taktikája
1. Megtévesztés
2. Megosztás
3. Elterelés
4. Elkedvetlenítés
Részletesebben ezen az oldalon.

A Szent Benedek medálról itt olvashat.

Az érmén lévő ima szövege:

A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!


 1. 22-30. BOSCO SZENT JÁNOS KILENCED imádkozható – Letöltés itt.
 2. AZ EGYHÁZTANÁCSOS jelöltek meghallgatása történik januárban és februárban. A menete itt olvasható. | Ima a közösségben | Jubileumi ima
 3. A 2026-OS GYERMEK ELSŐÁLDOZÁSRA jelentkezhetnek az 1-2. osztályosok szülei 2024. január 31-ig. Szülői értekezlet várhatóan 2024. február 14. 17:00 Szentmise, majd értekezlet. A feltételek itt olvashatók.
 4. AKIK SZENTSÉGI HÁZASSÁGOT SZERETNÉNEK KÖTNI 2024-ben templomainkban, azok a párok 2024. január 31-ig jelentkezzenek.
  Akiknek korábban már volt polgári esküvőjük, de nem szentségi házasságuk, ők is jelentkezhetnek házasságrendezésre!
 5. AZOK A FELNŐTTEK, akik szeretnének a keresztségben, első szentgyónásban és szentáldozásban, valamint  bérmálásban részelülni február 29-ig jelentkezzenek! Részletek itt!
 6.  HÁZSZENTELÉSEKRE LEHET JELENTKEZNI január 9-től.
 7. FEBRUÁR 2. PÉNTEK – HERENCSÉNY,CSERHÁTHALÁP – Beteglátogatások
 8. FEBRUÁR 2. PÉNTEKUrunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnep – könyörgőnap a szerzetesi hivatásokért!
 9. FEBRUÁR 9-11. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN kurzus – Varsány – Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet február 2-ig és ezen a linken.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.

FEBRUÁR 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY – ünnep

FEBRUÁR 1. Csütörtök elővételezett
16:30 Herencsény Igeliturgia
18:00 Cserhátsurány Szentmise
FEBRUÁR 2. Péntek
16:00 Terény Szentmise


ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

FEBRUÁR 4.
10:00 Cserhátsurány Szentmise
10:00 Herencsény Igeliturgia
12:00 Terény Szentmise
12:00 Szanda Igeliturgia
14:00 Cserháthaláp Szentmise

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!


Az egyháztanácsok megalakulásáért
II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

Krisztus Testének asztala

43. A szentmis ugyanis a keresztáldozat eleven megjelenítése.
A kenyér és a bor színe alatt – melyekre lehívtuk a Szentlélek kiáradását, aki a konszekráló szavakban páratlan hatással működik – Krisztus ugyanúgy ajánlja föl magát az Atyának, mint ahogy a kereszten tette.
„A misében végbemenő isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus áldoztatik föl vérontás nélkül, aki a kereszt oltárán vérét ontva egyszer ajánlotta föl magát”[71] 
Krisztus a maga áldozatához kapcsolja az Egyház áldozatát: „Az Eucharisztiában Krisztus áldozata Teste tagjainak áldozata is lesz. A hívők élete, istendicsérete, szenvedése, imádsága és munkája egyesül Krisztus életével, szenvedésével, imádságával és munkájával, és az ő teljes odaadásával, és ezáltal új értéket nyer.”[72] 
Az egész közösség részvétele különösen láthatóvá válik a vasárnapi összejövetelen, mely alkalmat ad arra, hogy az elmult hét minden emberi terhét oda hozzuk az oltárra.