ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA – ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 2024. január 21. – B év – Plébániai hirdetések

Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mk 1,15


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság januárban: az egyház sokszínűségének az ajándékáért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA – ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

JANUÁR 21.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
12:00 Szanda – Igeliturgia
14:00 Cserháthaláp – Szentmise


IMAAPOSTOLSÁG JANUÁRBAN: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítsen minket, hogy felismerjük a keresztény közösségen belül a különböző karizmák ajándékát, és felfedezzük a különböző hagyományok és rítusok gazdagságát a Katolikus Egyházban.


 1. 27. 10:00 – ELSŐÁLDOZÓK felkészítő alkalma – kivételesen a szülők nélkül.
 2. 15-23. SZALÉZI SZENT FERENC KILENCED imádkozható a szolgáló szeretet megéléséért- Letöltés itt.
 3. 22-30. BOSCO SZENT JÁNOS KILENCED imádkozható – Letöltés itt.
 4. AZ EGYHÁZTANÁCSOS jelöltek meghallgatása történik januárban és februárban. A menete itt olvasható. | Ima a közösségben | Jubileumi ima
 5. A 2026-OS GYERMEK ELSŐÁLDOZÁSRA jelentkezhetnek az 1-2. osztályosok szülei 2024. január 31-ig. Szülői értekezlet várhatóan 2024. február 14. 17:00 Szentmise, majd értekezlet. A feltételek itt olvashatók.
 6. AKIK SZENTSÉGI HÁZASSÁGOT SZERETNÉNEK KÖTNI 2024-ben templomainkban, azok a párok 2024. január 31-ig jelentkezzenek.
  Akiknek korábban már volt polgári esküvőjük, de nem szentségi házasságuk, ők is jelentkezhetnek házasságrendezésre!
 7. AZOK A FELNŐTTEK, akik szeretnének a keresztségben, első szentgyónásban és szentáldozásban, valamint  bérmálásban részelülni február 29-ig jelentkezzenek! Részletek itt!
 8.  HÁZSZENTELÉSEKRE LEHET JELENTKEZNI január 9-től.
 9. FEBRUÁR 9-11. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN kurzus – Varsány – Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet február 4-ig és ezen a linken.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

JANUÁR 28.
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!


Az egyháztanácsok megalakulásáért
II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

Az eucharisztikus közösség

32. Az Egyház életének az Eucharisztia nem csupán intenzív kifejezője, hanem bizonyos értelemben a „születési” helye is.[40] 
Az Eucharisztia táplálja és alakítja az Egyházat: „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk” (1Kor 10,17).
Mivel ilyen élő kapcsolatban van az Úr Testének és Vérének szentségével, az Egyház misztériumát leginkább az Eucharisztiában hirdetjük, ízleljük és éljük át.[41] 
Az Eucharisztia lényegi, egyházi dimenziója minden szentmisében megvalósul. De fokozottan mutatkozik meg azon a napon, amikor az egész közösséget összehívják az Úr föltámadásának emlékezetére.
A Katolikus Egyház Katekizmusa kifejezetten tanítja, hogy „az Úr napjának és Eucharisztiájának vasárnapi megünneplése az Egyház életének középpontja” (2177).