ADVENT 4. VASÁRNAPJA – 2023. december 24. – B év – Plébániai hirdetések

Harmatozzatok, egek a magasságból, és a felhők hullassák közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt. Iz 45,8


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság decemberben: a fogyatékkal élőkért!
7. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
8. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


ADVENT 4. VASÁRNAPJA, Szenteste

DECEMBER 24.
10:00 Szanda – Igeliturgia, majd adventi gyertyagyújtás a Művelődési Ház előtt
12:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
13:30 Herencsény – Pásztorjáték
14:30 Herencsény – Szentmise
16:00 Cserhátsurány – Pásztorjáték
17:00 Cserhátsurány – Szentmise


IMAAPOSTOLSÁG DECEMBERBEN: Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket.


  1. ADVENTBEN ÚJ EGYHÁZTANÁCSOKAT JELÖLTÜNK. A menete itt olvasható. | Ima a közösségben | Jubileumi ima
  2. HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK a Szent Erzsébet gyűjtések adományait!
  3. 31. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA – Családok megáldása
  4. A KARÁCSONYI IDŐ liturgiáinak rendje a szórólapon és ITT OLVASHATÓ!
  5. TISZTELETTEL VÁRJUK AZ EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS rendezését azoktól, akik esetleg még nem tették volna meg! Akinek egyszerűbb utalni, az megtalálja a bankszámlaszámot a hirdetőtáblán vagy a weboldalon.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Nagyítható, letölthető kép!

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!MIÉRT HÁROM LILA ÉS EGY RÓZSASZÍN GYERTYA VAN AZ ADVENTI KOSZORÚN?
Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát!
ISTEN FIZESSE MEG!


II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

„Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot” (Ter 2,3)

13. A szombat parancsa tehát, mely az első szövetségben előkészíti az új és örök szövetség vasárnapját, Isten tervének mélységében gyökerezik.
Éppen ezért nem a többi kultikus rendelkezés között – mint annyi más parancsolat –, hanem a Tízparancsolatban, a „tíz szó” között található, melyek megjelölik az emberi szívbe egyetemesen beleírt erkölcsi élet pilléreit.
Amikor Izrael s később az Egyház e parancsolatot a legalapvetőbb erkölcsi szabályok közé sorolja, tanújelét adja, hogy nem a vallásosság közösségi megnyilvánulásának egyszerű fegyelmi szabályáról van szó, hanem az Istennel való kapcsolat – bibliai kinyilatkoztatás által hirdetett és fölkínált formájának – elengedhetetlen és meghatározó kifejezéséről.
Napjainkban a keresztények is fölfedezik a vasárnap parancsának e távlatát. S ha van is természetes irányultsága az ember pihenési szükségletére, még inkább irányulnia kell a hitre, és ezt kell első helyre tenni, hogy mély értelmét megérthessük, s el ne silányítsuk, el ne áruljuk.