Plébániai hirdetések 2023. október 15. Évközi 28. vasárnap

Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. Vö. Zsolt 22A MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

Október 14. Szombat
! 16:00 Szanda – Szentmise
! 17:30 Cserháthaláp – Igeliturgia
! 17:30 Herencsény – Szentmise
Október 15. Vasárnap
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
12:00 Terény – Igeliturgia


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért
2. A betegekért
3. Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4. Papi és szerzetesi hivatásokért
5. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
6. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
7. Imaapostolság: a szinódusért
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért


Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és a meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is.


  1. 19. CSERHÁTSURÁNY – 18:00 – Imaest – Októberi rózsafüzér, Csendes szentségimádás
  2. 19. EGYMILLIÓ GYERMEK IMÁDKOZZA A RÓZSAFÜZÉRT – A világ békéjéért és egységéért – Részletek
  3. 19. CSERHÁTSURÁNY – 19:00 ET
  4. 20-21. SZENT KERESZT EREKLYE ÉS FATIMAI SZŰZANYA buszos zarándoklat Péliföldszentkeresztre. Jelentkezési határidő: október 15. ezen a linken.
  5. 28-29. SZENT HUBERTUS BÚCSÚ buszos zarándoklat Mátraverebély – Szentkútra az erdészek és vadászok búcsújára. Jelentkezési határidő: október 22. ezen a linken.
  6. A SÍRKŐSZENTELÉSEKRE fel lehet iratkozni a sekrestyékben. Stóladíj: 5.000 Ft.
  7. 2024-ES NAPTÁRAK rendelhetők a sekrestyékben és ezen az űrlapon. Határidő: november 5.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

Október 22. Vasárnap
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
12:00 Herencsény – Igeliturgia
14:00 Szanda – Igeliturgia
! Cserháthalápon és Terényben nem lesz vasárnapi liturgia.


OKTÓBER 20-21. SZENT KERESZT EREKLYE ÉS FATIMAI SZŰZANYA buszos zarándoklat Péliföldszentkeresztre
Jelentkezési határidő: október 15. Jelentkezés és részletek ITT.


Október 28-29. Szent Hubertus búcsú – Buszos zarándoklat az Erdészek és vadászok búcsújára, Mátraverebély-Szentkútra

Jelentkezési határidő: október 22. Jelentkezés és részletek ITT!

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/

VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET

Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni.
Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel.
Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.
Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll.
Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte.
Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban.
Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa.
Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed.
Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat.
Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik.
Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.