Plébániai hirdetések 2023. augusztus 20. Évközi 20. vasárnap

Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik … Vö. Mt 7,24-29


„… ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette.” – Mt 7,24-29A szentmise áldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyarokért és ukránokért
7. Ferenc pápa augusztusi imaszándéka: az Ifjúsági Világnapért
8. A lelki megújulásért 


Imádkozzunk, hogy a Liszaboni Ifjúsági Világnap segítse a fiatalokat abban, hogy az evangéliumot megéljék és életükkel tanúságot tegyenek róla.


  1. AUGUSZTUS 20. 11:00 CSERHÁTSURÁNY – Szent István király templombúcsú és keresztelők
  2. 24. CSERHÁTSURÁNY – 10:00 Szentmise, Szociális Szolgáltató
  3. SZEPTEMBER 1. 8:00 HERENCSÉNY – A Szent István Katolikus Iskola tanévnyitója – imádkozzunk a tantestületért, a szülőkért és a gyerekekért!
  4. 10. ÚJ KERESZTELÉSI KATEKÉZIS INDUL1. alkalom: SZEPTEMBER 10, 2. Október 15, 3. November 25, 4. December 10. Keresztelés: december 17. Gaudate vasárnap – Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet!
  5. HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK A TESTVÉREKNEK A TEMPLOM ÉS KÖRNYÉKÉNEK TAKARíTÁSÁT!
  6. Őszi események, zarándoklatok, kirándulások

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

Augusztus 26. Szombat
10:00 Szanda – Falunapot megnyitó szentmise, Szent Márton tiszteletére
16:00 Cserháthaláp – Szentmise

Augusztus 27. Vasárnap
8:30 Herencsény – Szentmise
10:00 Cserhátsurány – Szentmise és keresztelés
12:00 Terény – Igeliturgia
15:00 Szanda – Igeliturgia

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!