Plébániai hirdetések 2023. augusztus 13. Évközi 19. vasárnap

Plébániai hirdetések 2023. augusztus 13. Évközi 19. vasárnap

Tekints, Uram, szövetségedre, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg. Kelj fel, ó Isten, védd meg ügyedet, és ne feledkezz meg a hozzád könyörgők szaváról. Vö. Zsolt 74


„Ments meg, Uram!” – Mt 14,22-33A szentmise áldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyarokért és ukránokért
7. Ferenc pápa augusztusi imaszándéka: az Ifjúsági Világnapért
8. A lelki megújulásért 


Imádkozzunk, hogy a Liszaboni Ifjúsági Világnap segítse a fiatalokat abban, hogy az evangéliumot megéljék és életükkel tanúságot tegyenek róla.


  1. AUGUSZTUS 13. 10:00 – 5 NEVELŐ 50 GYERMEKKEL INDUL ÚTNAK ZÁNKÁRA, Erzsébet táborba. Imádkozzunk értük!
  2. AUGUSZTTUS 14-19. KÖZÖTT A PLÉBÁNIAI ÜGYINTÉZÉS NINCS! A BETEGELLÁTÁS ÉS A TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS A BALASSAGYARMATI SZALÉZI PLÉBÁNIÁN KERESZTÜL TÖRTÉNIK!
  3. Augusztus 15. FŐÜNNEP – NAGYBOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE
  4. 15-19. SZALÉZI ZARÁNDOKLAT, Torinóba – Zoltán diakónus testvér
  5. 17. CSERHÁTSURÁNY – 10:00 Szentmise, Szociális Szolgáltató (a volt Keresztény Otthon)
  6. 18. 17:00 CSERHÁTSURÁNY – Templomunk belső takarítását pénteken délután 5 órakor kezdjük. Szeretettel várjuk a testvéreket!
  7. 11-19. SZENT ISTVÁN IMAKILENCED – Szent István intelmei alapján 
  8. 20. 11:00 CSERHÁTSURÁNY – Szent István király templombúcsú és keresztelők

AUGUSZTUS 15. FŐÜNNEP – NAGYBOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE

Augusztus 14. Hétfő 18:00 Herencsény – Szentmise (elővételezett)
Augusztus 15. Kedd 16:00 Terény – Szentmise
Augusztus 15. Kedd 18:00 Cserhátsurány – Szentmise


A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

Augusztus 19. Szombat
16:00 Cserháthaláp – Igeliturgia
16:00 Szanda – Szentmise

Augusztus 20. Vasárnap
8:30 Herencsény – Igeliturgia
8:30 Terény – Szentmise
11:00 Cserhátsurány – Szentmise

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!SZENT ISTVÁN KIRÁLY IMAKILENCEDE
INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
Augusztus 11-19.

Drága Istenünk! Szent István király megértette, hogy isteni törvényeid irányítják a világot, és átérezte saját küldetésének isteni eredetét és méltóságát. Ennek tudatában szent királyunk nagy felelősséggel fáradozott saját családja, udvara és népe jólétéért, értékrendjének nemesítéséért és a reábízottak üdvösségéért. Amikor pedig látta emberi korlátait és tehetetlenségét az élet útvesztőiben, nem tétovázott égi Édesanyánk és Nagyasszonyunk pártfogásába ajánlani népét.

Add, Uram, hogy mi is felismerjük szereteted szabályait és isteni küldetésünket a hétköznapi életben! Segíts, hogy nagylelkűen tudjunk élni és felajánlani életünket családjaink, népünk és a reánkbízottak lelki üdvéért! Szent István királyunk közbenjárását kérve nagy bizalommal hozzuk most eléd kéréseinket: …………………….. (saját szándékok belefoglalása)

Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak! Amen.