KÖZÖSSÉGI EGYHÁZZÁ ALAKULJATOK – KÜLDETÉSI MISE VÁCOTT

Május 31-én Vácon a Barátok templomában tartották a Váci Egyházmegye új animátorainak és plébánia-intézőinek küldetési miséjét. A szentmise végén a képzés elvégzését igazoló oklevelet adott át a résztvevőknek Marton Zsolt püspök. Az animátorok a plébániák közösségi életének szervezését tudják segíteni, míg az intézők feladata a plébánosok  támogatása adminisztratív, műszaki-fenntartási és pályázati feladatokban.

A Barátok templomában Marton Zsolt váci püspök mutatta be a szentmisét, amelynek célja az „admissió” volt, azaz a küldetésre bocsátás, hogy az animátorok és intézők a Szentlélek kegyelmével megerősítve térjenek haza közösségeikbe és tudják azokat szolgálni. A szentmisén több olyan atya koncelebrált, akik a képzésre animátor- és intéző jelölteket delegáltak. A Váci Egyházmegye animátorképzésébe ebben az évben bekapcsolódott szeminaristák is jelen voltak az asszisztenciában.

A szentmise olvasmányaként a Korintusiaknak írt levél „Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait” hozta példaként a leendő intézők elé, akiknek ugyanilyen „hűséges szolgaként” kell majd munkájukat végezni.  (1Kor 4, 1-5). Az evangélium a 72 tanítvány kiválasztásáról szólt (Lk 10,1-9).

Marton Zsolt szentbeszédében kiemelte, hogy Jézus már a legelső időkben tanítványokat választott az apostolok mellé azzal a céllal, hogy azok munkatársaiként segítsék az Egyház és a közösségek életét. A Váci Egyházmegyében nem újdonság teljesen a világi munkatársak és egyházi szolgálattevők képzése, a diakónusok és akolitusok képzését Beer Miklós püspök már közel 20 évvel ezelőtt elindította. Az animátoroknak és intézőknek köszönhetően most új típusú munkatársakkal bővülhetnek a plébániák. A püspök hangsúlyozta, hogy az animátorok egyik legfontosabb feladata lesz a közösségben a békességteremtés, míg az intézőkre, mint „hűséges szolgákra” számítanak majd az atyák. Nekik kell majd arra is figyelni, hogy a plébániát otthonossá tegyék jelenlétükkel; aki oda belép, az a befogadó egyházzal és ne a hivatallal találkozzon. Feladataikban azonban közös, hogy a közösségi egyház megvalósulását kell szolgálniuk.

A szentmise végén összesen 23 animátor és 12 plébániai intéző vehette át oklevelét Marton Zsolt püspöktől és a képzésért felelős szakemberektől.

Animátori tanúsítványt kaptak: Bábik Noémi, Bárdi Anikó, Bene-Lovászi Gabriella, Csejkné Szorcsik Andrea, Endrészné Sisák Nikoletta, Fazekas Zsolt, Garajszki László, Gecse Boglárka, Gyenes Orsolya, Hajnal Orsolya, Lászlóné Imre Erzsébet, Méhes Pál Péterné, Muzsik-Németh Ágnes, Orbánné Hajas Eszter, Pálfalvi Gábor, Pénzes Istvánné, Szabados Erika, Szőnyi János, Tóthné Csósza Csilla, Urbán Tamás, Utschalott János, Vas Mária és Váta Enikő.

Plébániai-intéző oklevelet kaptak: Bakos Péter, Balázs-Fülöp László, Bóna Péterné, Juhász Krisztina, Jutasi Benjamin, Kiss Zoltán, Koplányi Bence, Kozáry Hedvig, Lőrinczné Déri Ibolya, Pierer Márta, Revóczi Zoltán és Szente Tamás.

Az animátorképzésre, amely kétmodulos, kétéves képzés, elsősorban a közösségépítésben már aktív hitoktatók kaptak meghívást. Ők mivel már rendelkeznek teológiai végzettséggel, egy év alatt összesen 8 másfél napos, személyes jelenléttel megvalósuló képzési napon vettek részt, ahol a közösség szervezése volt a fókuszban. A leendő animátorok elsajátíthatták azokat a képességeket és készségeket, amelyekkel a saját közösségük építését, fejlesztését tudják segíteni a továbbiakban elsősorban olyan plébániákon, ahol már nincs állandó papi jelenlét vagy ahol egy pap több plébánia szentségi életét szolgálja akolitus és diakónus munkatársaival közösen.

Az animátorképzés ezen része kommunikációs, konfliktuskezelési, vezetéselméleti és csoportdinamikai elméleti és gyakorlati modulokat tartalmazott. Emellett foglalkoztak azzal, mik az egyházi közösségek fejlesztésének lehetőségei, sajátosságai, melyek a missziós egyház kihívásai, de a képzés része volt a spirituális önismeret, a személyes erőforrások, hiányok feltárása és az ezekre vonatkozó reflexió is. A képzési alkalmakat Balogh László atya és Jakobszen-Tátrai Zsófia tartották.

A képzésbe a későbbiekben olyanok is bekapcsolódhatnak majd, akik nem rendelkeznek hitoktatói végzettséggel, számukra a második év teológiai képzési modulokat tartalmaz majd. Az idén oklevelet kapott animátor közül is vannak olyanok, akik 2022-23-ban végezték el az animátorképzést, az idei évben pedig sikeresen végezték el a teológiai alapmodult.

Bábik Noémi a közel ezerfős Letkésen dolgozik hitoktatóként. Elmondta, hogy vonzó volt az a módszertan, amellyel az animátorképzésen találkozott. „Sok konfliktuskezelési és önismereti eleme volt a képzésnek. Nagyfokú elfogadást éreztem és ebben a környezetben nagyon motiváló volt számomra a tanulás, amiben könnyebb volt önmagammal és a közösségünk kihívásaival szembenézni. A közösségvezetéshez sok új szempontot kaptunk: hogyan dolgozzunk úgy, hogy egy közösség megmaradjon, a saját lábára álljon és hogyan támogassuk az atyákat ebben a feladatban. A letkési plébános ellátja Nagybörzsönyt, Ipolytölgyest, Ipolydamásdot és részben Szobot is.

Fazekas Zsolt Monoron szolgál félállású plébániai diakónusként, onnan kapott meghívást az animátorképzésre. A monori plébánián élő közösség van, a plébános mellett egy diakónus, öt akolitus, három hitoktató dolgozik, az aktív hívek kb. 300 főt számlálnak a húszezer fős településen, amelyen két misézőhely van és amelyhez két további fília tartozik. „Számomra a kommunikációs, konfliktuskezelési és a különböző csoportdinamikai feladatok adták a legtöbbet a képzés során. Ráláthattunk, hogy lelkileg hogyan fejlődnek a csoportok. A hallottak alapján jó volt ránézni a saját közösségeinkre. Szerintem az animátor olyan személy, aki úgy tud a közösség része lenni, hogy megtalálja a megfelelő embereket az egyes feladatokra, lelkesíteni és kísérni tudja őket addig, amíg a csoport képes lesz az önállósodásra.”

Endrészné Sisák Nikoletta a pásztói Szent Lőrinc plébánia katekétájaként kapott meghívást az animátorképzésre. „Mindig is aktív közösségi ember voltam, jelen voltam a cserkészetben, ifjúsági lelkigyakorlatokon, aztán később már családosként a plébános támogatásával baba-mama kört indítottam, a férjemmel együtt építettük a családközösséget, szolgáltunk a Forrás zenekarban. A fiaim születése után kaptam meghívást az Úrtól arra, hogy katekéta legyek, most pedig az eddigi közösségi jelenlétem alapján arra, hogy animátor legyek. Azt látom, hogy nagyon sok a közösségszervezési feladat, amiben segíteni és támogatni kell az atyákat. A célunk, hogy a plébániai közösséggel az Isten országát építsük már itt a földön és a képzés során ehhez sok segítséget kaptunk.

Nagyon jól ráláttunk az emberi kapcsolatok működésére, a konfliktusok kialakulásának lehetséges okaira, megtanultuk, hogyan ismerjük meg és fogadjuk el a másik ember véleményét. Nagyon fontos feladatunk lesz ugyanis, hogy a közösségben békét teremtsünk, segítsünk felismerni a szükségleteket és rá tudjunk mutatni a közösségépítés lehetséges útjaira. Mindezekhez nagyon sok gyakorlati segítséget nyújtott a képzés.”

Pásztó a Váci Egyházmegye egyik ún. központi plébániája, ahol két pap összesen 11 misézőhelyet lát el, a liturgikus szolgálatot és a közösség építését egy akolitus, hitoktatók és most már egy frissen végzett animátor is tudja támogatni.

A plébániai intézőképzés 2023. őszén indult és célja az volt, hogy olyan munkatársakat képezzen, akik segítséget tudnak nyújtani a plébániák adminisztratív és gondnoki feladatainak ellátásában. Megismerkedhettek a plébánia működésével, az irodai adminisztráció folyamataival, a pénzkezelés, pályázatfigyelés és elszámolás kérdéseivel, az építészeti, üzemeltetési és karbantartási, valamint a liturgiához kapcsolódó feladatkörökkel. A képzésen a cselekvő problémamegoldás képességét is elsajátíthatták a résztvevők, amely Frics Zoltán és Simon Zoltán állandó diakónusok vezetésével valósult meg és amelyben Bágya János pasztorális munkatárs mentorként közreműködött.

Felhívás:

Mindkét képzési forma újraindul a tervek szerint az ősz folyamán a Váci Egyházmegyében. Jelentkezni plébánosi ajánlással és motivációs levéllel lehet az alábbi elérhetőségeken.

Animátorképzés: Balogh László atya – balogh.laszlo.85(kukac)vaciegyhazmegye.hu

Intézőképzés: Frics Zoltán állandó diakónus – intezokepzes(kukac)vaciegyhazmegye.hu