Évközi 10. vasárnap | 2024. június 9. – B év | Plébániai hirdetések, liturgikus rend

„Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!” Mk 3,20-35

AZ IMÁDSÁG ÉVE 2024.

IMA – KATEKÉZIS – Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára


Használja Android telefonján az Olvasó módot és hallgassa meg a hirdetéseket.

A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért: lelki, testi gyógyulásukért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért: püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság júniusban: a hazájukból menekülőkért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG JÚNIUSBAN: Imádkozzunk, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.

Imádság


ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

Június 8.
18:00 Cserháthaláp – Szentmise
Június 9.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
12:00 Szanda – Igeliturgia


 1. JÚNIUS – JÉZUS SZÍVÉNEK HÓNAPJAJézus Szíve ünnepét IX. Piusz terjesztette ki az egész Egyházra. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek (idén június 7.).
  Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte.
  Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe.
  Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az Isteni Személy kifejezője.
  A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész-emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. 
 2. 9. IMÁDKOZZUNK az önkormányzati és az uniós választásokért, hogy a katolikus tanítás és értékrend szerinti vezetőket, képviselőket tudjunk választani!
 3. 10. HERENCSÉNY 17:30 – Szentóra az Oltáriszentség előtt.
 4. 13. TERÉNY 18:00 – Egyházközségi munkacsoport találkozó a plébánián.
 5. 22. CSERHÁTSURÁNY 10:00 – A Katolikus Iskola 8. osztályosainak ballagása! Imádkozzunk a ballagó diákokért!
 6. 26. CSERHÁTSURÁNY 16:00 – A Katolikus Iskola tanévzárója.
 7. 30. 11:00 CSERHÁTHALÁP – Szent Péter és Pál templombúcsú.
 8.  28-30. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN lelkigyakorlat Varsányban (nyilvános).
  Részletek és jelentkezés ITT június 20-ig!
 9. 30. 11:00 CSERHÁTHALÁP – Szent Péter és Pál templombúcsú.

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

Június 15. – elővételezett
18:00 Cserháthaláp – Szentmise
Június 16.
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Terény – Igeliturgia
16:00 Cserhátsurány – Igeliturgia


KÖZÖSSÉGI EGYHÁZZÁ ALAKULJATOK – KÜLDETÉSI MISE VÁCOTT
A teljes cikk és képgaléria itt olvasható!

Május 31-én Vácon a Barátok templomában tartották a Váci Egyházmegye új animátorainak és plébánia-intézőinek küldetési miséjét.
A szentmise végén a képzés elvégzését igazoló oklevelet adott át a résztvevőknek Marton Zsolt püspök.
Az animátorok a plébániák közösségi életének szervezését tudják segíteni, míg az intézők feladata a plébánosok támogatása adminisztratív, műszaki-fenntartási és pályázati feladatokban.
Egyházközségeinkben Koplányi Bence (Cserhátsurány) végezte el plébánia-intéző képzést.


JÚNIUSI ELSŐÁLDOZÁSOK EGYHÁZKÖZSÉGEINKBEN
Június 2.

A legfenségesebb szentség a legszentebb Eucharisztia, melyben maga az Úr Krisztus van jelen, ő az áldozat, és őt vesszük magunkhoz; általa folyamatosan él és gyarapszik az egyház.
A többi szentségek és az egyház apostoli tevékenységének összes művei pedig összetartoznak a legszentebb Eucharisztiával, és rá irányulnak.
Ahhoz, hogy a legszentebb eucharisztiát gyermekeknek ki lehessen szolgáltatni, szükséges, hogy kellő ismerettel rendelkezzenek, és gondos felkészítésben részesüljenek, s így képességük szerint felfogják Krisztus misztériumát, és az Úr testét hittel és áhítattal tudják magukhoz venni.
Elsősorban a szülőknek, valamint azoknak, akik őket helyettesítik, továbbá a plébánosnak, plébániaszervező diakónusnak feladata gondoskodni arról, hogyaz eszük használatára eljutott gyermekek kellő előkészítést kapjanak és – szentségi gyónás után – mielőbb táplálkozzanak ezzel az isteni eledellel. (Egyházi Törvénykönyv)

Mindezek fényében folytatjuk a 2024. októberi elsőáldozásra való készülést: a szülőkkel való találkozásokat és a gyermekekkel való foglalkozást.

Az utolsó alkalom, hogy 1 éven belül 2 elsőáldozás van. Ennek oka az volt, hogy a szülők egy része később fogadta el az alapvető egyházi előírásokat: pl. a vasárnapi templomba járást, szentségi élet példáját.

A 2026-ban elsőáldozó gyermekek szüleivel már kétszer találkoztunk az elmúlt fél évben és látom, hogy kik vannak jelen a templomokban, a közösségben: akik vállalják az együttműködést a gyermekeik vallásos nevelésében.
Az első szentáldozás egyházi tanításáról itt olvashat!


CSERHÁTSURÁNY

HERENYCSÉNY

TERÉNY


JÚNIUS 28-30. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN lelkigyakorlat Varsányban (nyilvános).
Részletek és jelentkezés ITT június 20-ig!“A GYÓNÁSI TITOK ALÓL MÉG A GYÓNÓ SEM ADHAT FELMENTÉST” – ARTNER PÉTER ATYA

A 777blog.hu az elmúlt hetekben kiemelt módon foglalkozott a gyónási titokkal – azt követően, hogy a téma egy be nem terjesztett törvényjavaslat miatt igen felkapottá vált. Artner Péter atya a Pázmányon tanít jogot – így értelemszerűen a jog oldaláról mutatja be a gyónási titkot. Folytatás ITT!


Papp Miklós: Személyes méltóság, közjó, egyházi élet – hol a helye a szentgyónásnak? A válaszok ITT OLVASHATÓK!


“AZ ÖRDÖG AZÉRT AKARJA A PAPOKAT MEGBUKTATNI, MERT SOKAK HITE RAJTUK MÚLIK” – BÓNA RICHÁRD ATYA – A cikk itt olvasható!


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

AZ EGYHÁZ IDEJÉBEN

III. A közbenjáró imádság

2634 A közbenjárás olyan kérő imádság, mely hasonlóvá tesz bennünket Jézus imádságához. Ő az egyetlen közbenjáró az Atyánál minden ember, de különösen a bűnösök érdekében. [107] Ő „mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk” (Zsid 7,25). A Szentlélek „maga jár közben értünk (…), és Isten tetszése szerint jár közben a szentekért” (Róm 8,26–27).

2635 A közbenjárás, a másokért való kérés Ábrahámtól kezdve az Isten irgalmasságához hasonlóvá vált szív sajátja. Az Egyház idejében a keresztény közbenjárás részesedik Krisztus közbenjárásában: a szentek közösségének kifejezése. A közbenjárásban, aki imádkozik, „nem a maga javát keresi, hanem a másokét” (Fil 2,4), olyannyira, hogy még azokért is imádkozik, akik neki rosszat tesznek. [108]

2636 Az első keresztény közösségek szüntelenül imádkoztak egymásért: [109] Pál apostol ily módon részesíti őket evangéliumi szolgálatában, [110] de maga is közbenjár értük. [111] A keresztények közbenjáró imádsága nem ismer határokat: szól „minden emberért, (…) mindazokért, akik a hatalmat gyakorolják” (1Tim 2,1–2), az üldözőkért, [112] és azok üdvösségéért, akik elutasítják az evangéliumot. [113]