NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 2024. március 10. – B év – Plébániai hirdetések

Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Jn 3,14-21


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság márciusban: az új vértanúkért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


MÁRCIUS 10. – NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia


IMAAPOSTOLSÁG MÁRCIUSBAN: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Imádság | Videó


 1. A következő vasárnap a SZENTFÖLD JAVÁRA LESZ A GYŰJTÉS.
 2. KEGYELMI ÜGY ÉS A GYERMEKVÉDELEM – MEGSZÓLALT A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ – Részletek itt.
 3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről ITT. 
 4. 13. 12:00 TERÉNY – Fatimai engesztelő imaóra
 5. KÖZÖSSÉGI KERESZTÚT IMÁDSÁGOK NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN, február 16-tól – Cserhátsurány: 18:00 – Templom
  Cserháthaláp: 16:00
  Terény: 12:00
  Herencsény – a vasárnapi liturgia előtt 45 perccel.

Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy! – Nőnapi köszöntő a szent pápától


A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
MÁRCIUS 17. – NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
APÁK NAPJA és az
1848-AS HŐSI HALOTTAKÉRT

VÁLTOZÁS

10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Szentmise
14:00 Herencsény – Igeliturgia
16:00 Szanda – Igeliturgia

SZENT JÓZSEF, A SZENT SZŰZ JEGYESE – FŐÜNNEP
MÁRCIUS 19. 

MÁRCIUS 18. hétfő elővételezett
16:00 Szanda – Szentmise
17:30 Terény – Szentmise
MÁRCIUS 19. kedd
16:00 Herencsény – Igeliturgia
18:00 Cserhátsurány – Szentmise
MÁRCIUS 20. szerda
18:00 Cserháthaláp – Szentmise


3+1 TÉVHIT A HÁZASSÁGGAL KAPCSOLATBANRészletek ITT!
1. Ha működik az összeköltözés, működni fog a házasság is
2. Van tökéletes időpont a házasságra
3. A házas felek meg tudják változtatni a másikat
+1 A házasságom legfőbb célja, hogy én boldog legyek


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

AZ IMÁDSÁG MINT KÖZÖSSÉG

2565 Az új Szövetségben az imádság Isten gyermekeinek élő kapcsolata végtelenül jó Atyjukkal, az Ő Fiával, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel. Az Ország kegyelme „a szent és királyi Háromság (…) és teljes lelkünkkel vele egyesült önmagunk szemlélése”. [8] Így az imaélet állapotszerű lét a háromszor szent Isten jelenlétében és a vele való közösségben. Ez az életközösség mindig lehetséges, mert a keresztség által egyek lettünk Krisztussal. [9] Az imádság keresztény, amennyiben kommunió Krisztussal és kiterjed az Egyházban, mely az Ő Teste. Dimenziói Krisztus szeretetének dimenziói. [10]

EGYETEMES MEGHÍVÁS AZ IMÁDSÁGRA

2566 Az ember keresi az Istent. A teremtés által Isten minden létezőt a semmiből hív életre. A dicsőséggel és tisztességgel koronázott ember [1] az angyalok után képes fölismerni, mily nagy az Úr neve az egész Földön! [2] Az ember azután is, hogy a bűn által elveszítette a hasonlóságát Istennel, megmaradt Teremtője képmásának. A vágy Az után, aki létre hívja, megtartja őt. Az összes vallás tanúsítja az emberek e lényegi keresését. [3]

2567 Isten előbb hívja az embert. Akár megfeledkezik az ember Teremtőjéről, akár elrejtőzik arca elől, akár a maga bálványaihoz folyamodik, akár vádolja az Istenséget, hogy elhagyta Őt, az élő és igaz Isten fáradhatatlanul hív minden egyes személyt az imádság titokzatos találkozójára. A hűséges Isten szeretetének e lépése mindig az első az imádságban; az ember lépése mindig válasz. Miként a kinyilatkoztató Isten az embert is kinyilatkoztatja önmagának, az imádság úgy jelenik meg, mint kölcsönös megszólítás, mint a Szövetség drámája. Ez a dráma a szavakon és tetteken át a szívet kötelezi. Ez bontakozik ki az egész üdvtörténet folyamán.