NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 2024. március 3. – B év – Plébániai hirdetések

Ekkor kötelekből ostort font … Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! Jn 2,13-25


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság márciusban: az új vértanúkért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


MÁRCIUS 3. – NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
VÁLTOZÁS

10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Igeliturgia
15:30 Cserháthaláp – Szentmise
16:00 Terény – Szentmise
17:30 Cserhátsurány – Szentmise


IMAAPOSTOLSÁG MÁRCIUSBAN: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Imádság | Videó


 1. HÁLAADÁS az öt egyházközség közös szandai lelkigyakorlatáért!
 2. MÁRCIUS 1. BETEGELLÁTÁS – Cserhátsurány
 3. 7. CSERHÁTSURÁNY – Tanári lelki délután
 4. 8. BETEGELLÁTÁS – Herencsény, Cserháthaláp
 5. 2. 10:00 Elsőáldozó gyermekek és szüleik | 13:00 Bérmaóra – Ifiklub
 6. KEGYELMI ÜGY ÉS A GYERMEKVÉDELEM – MEGSZÓLALT A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ – Részletek itt.
 7. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről ITT. 
 8. KÖZÖSSÉGI KERESZTÚT IMÁDSÁGOK NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN, február 16-tól – Cserhátsurány: 18:00 – Templom
  Cserháthaláp: 16:00
  Terény: 12:00
  Herencsény – a vasárnapi liturgia előtt 45 perccel.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
MÁRCIUS 10. – NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
LAETARE-VASÁRNAP
Március 13. Pápaválasztási évforduló

10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

AZ IMÁDSÁG MINT SZÖVETSÉG

2562 Honnan fakad az ember imádsága? Bárhogyan nyilatkozik meg az imádság (mozdulatokban és szavakban), az egész ember imádkozik. De a hely megjelölésére, ahonnan az imádság fakad, a Szentírás a lélekről, olykor a szellemről, de a leggyakrabban (több mint ezerszer) a szívről beszél. A szív imádkozik. Ha a szív távol van Istentől, az imádság üres.

2563 A szív lakás, ahol vagyok, ahol lakom (a sémi vagy bibliai kifejezéssel: ahová „alászállok”). Titokzatos középpontunk, melyet sem a tulajdon értelmünk, sem más emberek nem tudnak megragadni; egyedül Isten Lelke képes vizsgálni és megismerni. Pszichikai törekvéseink legmélyén a szív a döntés helye. Az igazság helye, ahol az életet vagy a halált választjuk. A találkozás helye, ahol Isten képmásaként kapcsolatban élünk: a szív a Szövetség helye.

2564 A keresztény imádság szövetségi kapcsolat Isten és az ember között Krisztusban. Isten és az ember cselekedete. A Szentlélekből és belőlünk fakad. Isten emberré lett Fiának emberi akaratával egyesülve teljesen az Atyára irányul.