A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA ÉS HÁLAADÁS – 2023. december 31. – B év – Plébániai hirdetések

Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Kol 3,15a.16a


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság januárban: az egyház sokszínűségének az ajándékáért!
7. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
8. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA ÉS HÁLAADÁS – A CSALÁDOK MEGÁLDÁSA

DECEMBER 31.
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA (ÚJÉV) – FŐÜNNEP – hétfő
2024. JANUÁR 1.
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Cserháthaláp – Szentmise
14:00 Terény – Szentmise
14:00 Szanda – Igeliturgia
16:00 Cserhátsurány – Szentmise


IMAAPOSTOLSÁG JANUÁRBAN: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítsen minket, hogy felismerjük a keresztény közösségen belül a különböző karizmák ajándékát, és felfedezzük a különböző hagyományok és rítusok gazdagságát a Katolikus Egyházban.


 1. JANUÁR 1. SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA – Parancsolt ünnep!
 2. 5. ELSŐPÉNTEKI BETEGLÁTOGATÁSOK – CSERHÁTSURÁNY
 3. AZ EGYHÁZTANÁCSOS jelöltek meghallgatása történik januárban és februárban. A menete itt olvasható. | Ima a közösségben | Jubileumi ima
 4. A KARÁCSONYI IDŐ liturgiáinak rendje a szórólapon és ITT OLVASHATÓ!
 5. AZ ÉV ÜNNEPEI a weboldalon és a faliújságon olvashatók.
 6. A GYERMEK KERESZTELÉSI KATEKÉZISEK IDŐPONTJAI: január 28. február 4; március 10, 24; 16:00-17:30. Jelentkezni január 15-ig lehet!
 7. A 2026-OS GYERMEK ELSŐÁLDOZÁSRA jelentkezhetnek az 1-2. osztályosok szülei 2024. január 31-ig. Szülői értekezlet várhatóan 2024. február.
 8. AKIK 2024-ben SZENTSÉGI HÁZASSÁGOT SZERETNÉNEK KÖTNI templomainkban, azok a párok 2024. január 31-ig jelentkezzenek. Akiknek korábban már volt polgári esküvőjük, de nem szentségi házasságuk, ők is jelentkezhetnek házasságrendezésre!
 9. HÁZSZENTELÉSEKRE LEHET JELENTKEZNI január 9-től.
 10. A KARÁCSONYI IDŐ liturgiáinak rendje a szórólapon és ITT OLVASHATÓ!
 11. TISZTELETTEL VÁRJUK AZ EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS rendezését azoktól, akik esetleg még nem tették volna meg! Akinek egyszerűbb utalni, az megtalálja a bankszámlaszámot a hirdetőtáblán vagy a weboldalon.


A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Nagyítható, letölthető kép!

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!


URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE – ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP

JANUÁR 7.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
12:00 Szanda – Igeliturgia
14:00 Cserháthaláp – Szentmise


Az egyháztanácsok megalakulásáért
II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

19. „A vasárnapot a mi Urunk Jézus Krisztus tiszteletreméltó föltámadása miatt ünnepeljük, nemcsak húsvétkor, hanem minden héten is” – írta az 5. sz. elején I. Ince pápa.[15] Ezzel egy már megszilárdult gyakorlatról tanúskodik, mely az Úr föltámadásának napját követően folyamatosan alakult ki.
Nagy Szent Baszileosz így beszél: „Az Úr föltámadásától megtisztelt szent vasárnap, minden egyéb nap kezdete”.[16] 
Szent Ágoston a vasárnapot így nevezi: „a húsvét szakramentuma”.[17] A vasárnap és az Úr föltámadásának e szoros összefüggését Keleten és Nyugaton egyaránt minden Egyház határozottan hangsúlyozta.
A keleti egyházakban minden vasárnap anasztaszimosz hémera, azaz a föltámadás napja,[18] s ezért az egész keresztény istentisztelet központja.
E megszakítatlan és egyetemes hagyomány fényénél világosan látható, hogy az Úr napja mennyire a teremtés művében, s egészen közvetlenül Isten „nyugalmának” misztériumában gyökerezik, mégis, hogy teljes jelentéséhez eljuthassunk, Krisztus föltámadására kell hivatkoznunk.
Ez történik a keresztény vasárnapon, mely hétről hétre a hívők gondolatvilágába és életébe helyezi a húsvéti eseményt, a világ üdvösségének forrását.