HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, az Isteni Irgalmasság Vasárnapja | 2024. április 7. – B év | Plébániai hirdetések, liturgikus rend – Frissítve

Jézus mondja: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Jn 20,29

SZENT FAUSZTINA LÁTOMÁSA A POKOLRÓL ÉS AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETE – ELOLVASHATÓ ITT!

Szent Fausztina naplója megrendelhető a plébánián és ITT is!
PDF formátumban INNEN letölthető!
Film


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság áprilisban: a nők szerepéért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG ÁPRILISBAN: Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható kirekesztésük, megalázásuk.

Imádság


HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
ÁPRILIS 7.

Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
Az Irgalmasság Vasárnapjáról ITT és ITT.
Az Isteni Irgalmasság kilencede letölthető ITT.

10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA – GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY – FŐÜNNEP
(március 25., Nagykedd helyett)
ÁPRILIS 8.

12:00 Terény – Imaóra
17:00 Herencsény – Igeliturgia
18:15 Cserhátsurány – Igeliturgia

Irgalom a házasságban

Hogy van ez a házasságban?

Fiatalon sokan a házasságra vágyaink beteljesedéseként tekintünk. Azt hisszük, hogy ez a válasz az intimitás iránti éhségünkre, a biztonság iránti vágyunkra és a szexuális igényeinkre. Úgy képzeljük, ha megtaláljuk az ideális társat, akkor biztosan elégedettek leszünk. Aztán megházasodunk.

És alig múlnak el a mézeshetek, hamarosan szembesülünk az első konfliktusokkal, különbözőségeinkkel, és nemcsak a másik hibáival, de saját éretlenségünkkel, önzésünkkel és büszkeségünk csúf valóságával is. Ez enyhén szólva megrázó és kellemetlen tapasztalat. Miért nem működik? Hiszen jártunk jegyesoktatásra, elolvastunk egy csomó könyvet a házasságról, hogy eshettünk bele ebbe a gödörbe? Hogy bánthat meg ilyen gyakran az, aki szeret, és hogy bánthatom meg azt, akit szeretek? Mi a baj velünk? Válaszokat ITT kapunk!Marton Zsolt váci megyéspüspök húsvéti üzenete ITT olvasható!


Foglalja el családjainkban és nagyobb közösségeinkben az önzés, a sértettség és a háborúskodás helyét az igazságosság, a kiengesztelődés és a béke!
Legyünk az Isten iránti szeretet és az emberek iránti áldozatos segítőkészség tanúi! – mondta Erdő Péter bíboros az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban húsvét vasárnapján, március 31-én. A teljes beszéd ITT elolvasható! 1. HÁLÁS KÖSZÖNET A MUNKATÁRSAKNAK ÉS A TESTVÉREKNEK a Húsvét szent ünnepének előkészítésében: oltárszolgálat, Passió, imavezetés, takarítás, karbantartás és minden más segítségben!
 2. ÁPRILIS 6. BERCEL – ELSŐSZOMBATI IMANAP
  15:00 Irgalmasság rózsafüzér és keresztút
  16:00 Rózsafüzér és katekézis
  17:00 Szentmise, körmenet, szentségimádás, agapé
 3. 11. SZANDA 18:00 – Szentóra az Oltáriszentség előtt
 4. 13. BETEGELLÁTÁS – Délután 3 órától – Cserhátsurány
 5. 13. TERÉNY 12:00 – Fatimai engesztelő imaóra
 6. 15. HERENCSÉNY 17:30 – Szentóra az Oltáriszentség előtt
 7. AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG PÜNKÖSDVÁRÓ LELKIGYAKORLATA CSERHÁTSURÁNYBAN – Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Jn 15,1-8
  ÁPRILIS 26. 18:00 Szentmise – Újmisés Juhos Benjamin OFM Szécsényből
  ÁPRILIS 27. 16:00 Szentmise – Hulitka Róbert atya Bercelből
  ÁPRILIS 28. 16:00 Szentmise – Szabó Gábor atya, Balassagyarmat káplánja
 8. A szóhasználatunkban a liturgia = szentmise, zsolozsma, igeliturgia.

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
ÁPRILIS 14.
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

Szombatelővételezett
16:00 Szanda – Igeliturgia
Vasárnap
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Szentmise
14:00 Herencsény – Igeliturgia


A Nagypénteki KERESZTÚT után a FÉNY és az ÖRÖM útja a FELTÁMADOTT nyomában

A keresztény élet a húsvéti misztérium által teljesedik ki.
Krisztus bűneinkért meghalt és üdvösségünkért győzedelmesen visszatért a sírból.
Az ő feltámadása határtalan örömöt visz minden keresztény életébe.
A Húsvét utáni hetek imádsága a Via Lucis, amely ITT imádkozható.

A Péliföldszentkereszten található Via Lucis, Öröm Útja szoborcsoport megalkotója Párkányi Raab Péter, balassagyarmati származású szobrász.

A kilnenc nap imái ITT olvashatók!


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

ILLÉS, A PRÓFÉTÁK ÉS A SZÍV MEGTÉRÉSE

2581 A Templomnak Isten népe számára az imádságra nevelés helyének kellett lennie: a zarándoklatok, az ünnepek, az áldozatok, az esti áldozat, az illatáldozat és a „kitett” kenyerek mind a Magasságbeli és egészen Közeli Isten szentségének és dicsőségének jelei, meghívások és az imádság útjai voltak. De a ritualizmus a népet gyakran nagyon külsőséges kultuszba vitte. Szükség volt a hit nevelésére és a szív megtérésére. Ez volt a Próféták küldetése a számkivetés előtt és után.

2582 Illés a próféták atyja az Őt keresők, az Ő arcát keresők nemzedékéből. [27] Neve, „az Úr az én Istenem” előre hirdeti a nép kiáltását, mely a próféta imádságára válaszul a Kármel hegyén hangzik föl. [28] Jakab őrá hivatkozik, hogy az imádságra buzdítson: „Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése” (Jak 5,16). [29]

2583 Miután menedékhelyén, a Kerit pataknál megtanulta az irgalmasságot, a száreptai özvegyasszonynak tanítja és állhatatos imádságával megerősíti az Isten szavában való hitet: Isten megteszi, hogy az özvegyasszony fia visszatér az életbe. [30]

A Kármel hegyén az Isten népe hite számára a végső próbatétet jelentő áldozat idejében az ő könyörgésére — „Hallgass meg, Uram, hallgass meg!” — az Úr tüze megemészti az égőáldozatot, „mikor már eljött az ideje, hogy bemutassák az (esti) áldozatot”. Illés szavait a keleti liturgiák átvették az eucharisztikus epiklézisbe. [31]

Végül Illés, amikor ismét a pusztába megy, a helyre, ahol az élő és igaz Isten kinyilatkoztatta magát népének, mint Mózes, „barlangba” rejtőzik, míg Isten titokzatos jelenléte „átvonul”. [32] De csak a színeváltozás hegyén [33] mutatkozik meg Ő, akinek arcát ezek keresték: a megfeszített és föltámadt Krisztus arcán ismerik meg Isten dicsőségét. [34]

2584 A Próféták az Istennel töltött magányban kapják a világosságot és az erőt küldetésükhöz. Imádságuk nem menekülés a hitetlen világból, hanem odahallgatás Isten szavára. Ez az imádság olykor perlekedés vagy panasz, de mindig közbenjárás, mely a szabadító Isten, a történelem Ura beavatkozását várja és készíti elő. [35]