NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 2024. március 17. – B év – Plébániai hirdetések

Jézus mondja: Aki nekem szolgál, az engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám.” Jn 12,26


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság márciusban: az új vértanúkért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG MÁRCIUSBAN: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Imádság | Videó


MÁRCIUS 17. – NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
APÁK NAPJA és az
1848-AS HŐSI HALOTTAKÉRT

Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
VÁLTOZÁS

10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Szentmise
14:00 Herencsény – Igeliturgia
16:00 Szanda – Igeliturgia

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
SZENT JÓZSEF, A SZENT SZŰZ JEGYESE – FŐÜNNEP
MÁRCIUS 19. 

MÁRCIUS 18. hétfő elővételezett
16:00 Szanda – Szentmise
17:30 Terény – Szentmise
MÁRCIUS 19. kedd
16:00 Herencsény – Igeliturgia
18:00 Cserhátsurány – Szentmise
MÁRCIUS 20. szerda
18:00 Cserháthaláp – Szentmise

MÁRCIUS 24. – VIRÁGVASÁRNAP


10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

A Szent Háromnap liturgiáinak időpontjai itt megtekinthetők!


PETŐFI GYÖNYÖRŰ VERSE – A MAGYAROK ISTENE

Március 15. alkalmából szeretnénk feleleveníteni nektek Petőfi Sándor egyik legszebb versét, amely tanúskodik a nemzetért való szenvedélyes elkötelezettségéről és mély Istenhitéről is.
A vers itt elolvasható!3+1 TÉVHIT A HÁZASSÁGGAL KAPCSOLATBANRészletek ITT!
1. Ha működik az összeköltözés, működni fog a házasság is
2. Van tökéletes időpont a házasságra
3. A házas felek meg tudják változtatni a másikat
+1 A házasságom legfőbb célja, hogy én boldog legyek


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

AZ ÍGÉRET ÉS A HIT IMÁDSÁGA

2570 Ábrahám, amint Isten hívja, útra kel, „miként az Úr parancsolta neki” (Ter 12,4): szíve „egészen aláveti magát a szónak”, engedelmes. A szív odahallgatása, mely Isten szerint dönt, lényeges az imádság számára, a szavak erről beszélnek. Ábrahám imádsága azonban elsősorban cselekedetekben fejeződik ki: hallgatag ember, minden szálláshelyén oltárt épít az Úrnak. Csak későn hangzik föl első szóbeli imádsága: burkolt panasz, Isten emlékeztetése ígéreteire, melyek, úgy tűnik, nem teljesülnek. [10] Így kezdettől fogva látható az imádság bizonyos drámaisága: az Isten hűségébe vetett hit próbatétele.

2571 A pátriárka, mivel hitt Istennek, [11] a színe előtt járva és szövetségben Ővele, [12] kész sátra alá fogadni a titokzatos Vendéget: ez a mamrei csodálatos vendégség előjátéka az ígéret igazi Fia hírüladásának (Annuntiatiójának!). [13] Ezért amikor Isten rábízza a tervét, Ábrahám szíve hasonlóvá válik Ura emberek iránti együttérzéséhez, és mer vakmerő bizalommal közbenjárni értük. [14]

2572 Hitének végső tisztulásaként Ábrahámtól, „aki megkapta az ígéreteket” (Zsid 11,17), azt kívánták, hogy áldozza föl a fiút, akit Isten ajándékozott neki. Hite nem inog meg: „Isten gondoskodik magának áldozati bárányról” (Ter 22,8) — mondja Ábrahám, mert „bizonyosra vette, hogy Isten képes a halottakat is föltámasztani” (Zsid 11,19). Így a hívők atyja hasonlóvá vált az Atyához, aki saját Fiát nem kíméli, hanem majd mindnyájunkért odaadja Őt. [15] Az imádság visszaállítja az ember istenhasonlóságát, és részesíti a sokaságot üdvözítő Isten szeretete hatalmában. [16]

2573 Isten megújítja ígéretét Jákobnak, Izrael tizenkét törzse atyjának. [17] Ő, mielőtt a testvérével, Ézsauval találkozott volna, egész éjszakán át harcol egy titokzatos „valakivel”, aki megtagadja nevének fölfedését, de mielőtt pirkadatkor elhagyná, megáldja őt. Az Egyház spirituális hagyománya ebben az elbeszélésben az imádságnak, mint a hit harcának és a kitartás győzelmének szimbólumát vette észre. [18]