NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 2024. február 25. – B év – Plébániai hirdetések – Nagyböjti lelki program

Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Mk 9,2-10


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság februárban: a gyógyíthatatlan betegekért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!


FEBRUÁR 25. – NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
VÁLTOZÁS

Ezen a vasárnapon Szandán lesz az öt egyházközség közös lelkigyakorlatos szentmiséje!
15:00 Gyóntatás és csendes/énekes szentségimádás
16:00 Szentmise
17:00 Agapé


IMAAPOSTOLSÁG FEBRUÁRBAN: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségekben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Imádság | Videó


Ferenc pápa üzenete 2024 nagyböjtjére


 1. HÁLAADÁS a lelkigyakorlatért!
 2. HÁLAADÁS a 2 héttel ezelőtti Új élet Krisztusban kurzus kegyelmeiért! Beszámoló itt!
 3. 23. CSERHÁTHALÁP – Éves szentségimádási nap | 14:00 Szentmise, majd szentségimádás 16 óráig
 4. 23-25. SZANDA – AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATA Hulitka Róbert atyával – Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Mk 9,2-10
  Péntek
  17:00 Gyóntatás és keresztút imádság
  18:00 Szentmise
  19:00 Agapé
  Szombat
  15:00 Gyóntatás; Irgalmasság és örvendetes rózsafűzér
  16:00 Szentmise
  17:00 Agapé
  Vasárnap
  15:00 Gyóntatás és csendes/énekes szentségimádás
  16:00 Szentmise
  17:00 Agapé
  Az agapéra üdítőt, sós és édes süteményt várunk! A megmaradt felajánlásokat a helyi Karitásznak adjuk át!
 5. 24. BALASSAGYARMAT – Ipolymenti Ifjúsági Találkozó – 7. osztálytól
 6. MÁRCIUS 2. 10:00 Elsőáldozó gyermekek és szüleik | 13:00 Tiniklub | 15:30 Bérmaóra – Ifiklub 
 7. KÖZÖSSÉGI KERESZTÚT IMÁDSÁGOK NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN, február 16-tól – Cserhátsurány: 18:00 – Templom
  Cserháthaláp: 16:00
  Terény: 12:00
  Herencsény – a vasárnapi liturgia előtt 45 perccel.
 8. AZOK A FELNŐTTEK, akik szeretnének a keresztségben, első szentgyónásban és szentáldozásban, valamint  bérmálásban és a házasság szentségében részesülni (házasságrendezés is) február 29-ig jelentkezzenek! Részletek itt!


A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
MÁRCIUS 3. – NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
VÁLTOZÁS

10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Igeliturgia
15:30 Cserháthaláp – Szentmise (h)
16:00 Terény – Szentmise
17:30 Cserhátsurány – Szentmise


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából

„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

AZ IMÁDSÁG MINT ISTEN AJÁNDÉKA

2559 „Az imádság a lélek fölemelkedése Istenhez: vagy a szükséges javak kérése Istentől.” [2] 
Vajon honnan beszélünk, amikor imádkozunk?
Saját gőgünk és akaratunk magasából, vagy az alázatos és töredelmes szív „mélységeiből” (Zsolt 130,1)?
Aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. [3] 
Az alázat az imádság alapja. „Mi nem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk” (Róm 8,26). Az alázatosság fölkészít arra, hogy megkapjuk az imádság ingyenes ajándékát: az ember Isten koldusa. [4]

2560 „Ha ismernéd Isten ajándékát!” (Jn 4,10) Az imádság csodája éppen itt mutatkozik meg, a kutaknál, melyekhez jövünk, hogy a vizünket keressük: itt jön Krisztus minden ember elé, Ő az első, aki minket keres és inni kér. Jézus szomjazik, kérése a ránk vágyódó Isten mélységeiből jön.
Az imádság, akár tudjuk, akár nem, Isten szomjúságának és a mi Isten utáni szomjúságunknak a találkozása. Isten szomjazik arra, hogy mi szomjazzuk Őt. [5]

2561 „Talán te kérted volna, és ő élő vizet adott volna neked” (Jn 4,10).
Kérő imádságunk paradox módon válasz.
Válasz az élő Isten panaszára: „Engem, az élő vizek forrását elhagytak, hogy ciszternákat ássanak maguknak, repedt falú ciszternákat” (Jer 2,13), a hit válasza az üdvösség ingyenes Ígéretére; [6] a szeretet válasza az egyetlen Fiú szomjúságára. [7]