Plébániai hirdetések 2023. augusztus 6. Évközi 18. vasárnap – Urunk színeváltozása

Hirdetések 2023. augusztus 6. Évközi 18. vasárnap – Urunk színeváltozása

Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét …

2Pét 1,16-19

A szentmise áldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. A békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyarokért és ukránokért
7. Ferenc pápa augusztusi imaszándéka: az Ifjúsági Világnapért
8. A lelki megújulásért 


Imádkozzunk, hogy a Liszaboni Ifjúsági Világnap segítse a fiatalokat abban, hogy az evangéliumot megéljék és életükkel tanúságot tegyenek róla.


  1. 26-6. IVT – Imádkozzunk Balogh Benedek testvérünkért, aki az egyházközség “küldöttje” is az Ifjúsági Világtalálkozón, Liszabonban!
  2. JÚLIUS 31-től augusztus 9-ig József atya a 10 napos táborban van.
  3. AUGUSZTUS 10. CSERHÁTSURÁNY – 10:00 Szentmise, Szolgáltató
  4. 11.  BETEGELLÁTÁS – HERENCSÉNY, CSERHÁTHALÁP József atya
  5. 11. SZENT ISTVÁN IMAKILENCED – Szent István intelmei alapján
  6. 13. 11:00 CSERHÁTSURÁNY – Keresztelési katekézis és liturgikus próba
  7. 20. 11:00 CSERHÁTSURÁNY – Szent István király templombúcsú – Főcelebráns és ünnepi szónok: Láng András atya, mesterkanonok, címzetes prépost, püspöki tanácsos
  8. MEGSZÜLETETT az öt egyházközség weboldala és az első hirdetőtábla is! 
  9. A CSERHÁTSURÁNYI A sekrestyési szolgálat ellátására egyházközségünk állandó munkatársat keres. | Isten házának szebbé tételére (díszítés és takarítás) és a gondnoki teendők ellátására 3 fős csoportok jelentkezését várjuk! Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet.

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Augusztus 13. Vasárnap

8:30 Herencsény – Szentmise

10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia

10:00 Cserháthaláp – Szentmise

12:00 Terény – Szentmise

15:00 Szanda – Igeliturgia


Az egyházközségeinket érintő eseményekről Hirdetések/Események menüpont alatt tájékozódhat!


A PLETYKAFAL ITT OLVASHATÓ


KATOLIKUS HITVÉDELMI OLDALUNK


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!Uram Jézus, a te irgalmas Szívedre bízunk minden fiatalt,
hogy eleséseik ellenére vágyakozzanak arra, hogy Téged kövessenek.
A világnak szüksége van a ti erőtökre,
lelkesedésetekre és szenvedélyetekre.
Imádkozzunk, hogy a keresztségben nekik ajándékozott
új életet felvállalva az új idők prófétái legyenek,
akik reménységgel telve ébrednek
és elindulnak a „damaszkuszi úton”, hogy tanúságot tegyenek
azokról a cselekedetekről, amelyeket Te elkezdtél megvalósítani bennük.
Ámen