SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA | 2024. május 26. – B év | Plébániai hirdetések, liturgikus rend – frissítve

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra.
Jel 1,8

AZ IMÁDSÁG ÉVE 2024.

IMA – KATEKÉZIS – Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára


Használja Android telefonján az Olvasó módot és hallgassa meg a hirdetéseket.

A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért: lelki, testi gyógyulásukért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért: püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság májusban: a szerzetesek és a papnövendékek képzéséért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG MÁJUSBAN: Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.

Imádság


SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
MÁJUS 26.
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
A májusi Loretói litániát a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.

MÁJUS 26.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
12:00 Szanda – Igeliturgia
18:00 Cserháthaláp – Szentmise


A fenti linken a csíksomlyói búcsúi szentmisét és Felföldi László pécsi megyéspüspök szentbeszédét hallhatják. A szentbeszéd szövege ITT OLVASHATÓ!


 1. MÁJUS – A SZŰZANYA HÓNAPJA – A Katolikus Egyház számára május a Szűzanya hónapja: ő minden megújulás és szépség forrása. Május vasárnapjai Mária-ünnepek voltak. Az első májusi vasárnap Mária, a Jó Pásztor Anyjának ünnepe volt a II. Vatikáni Zsinatig (1969.); az egyházi ünnepek elvilágiasodásának folyamatában 1923-ban lett anyák napja.
  A MÁJUSI LITÁNIÁKAT a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.
 2. MÁJUS HÓNAPBAN minden liturgián kérjük a Szűz Mária hathatós segítségét közösségünk egyéni és közösségi szándékainkért. KEK 969
  Ezért a liturgiákra szeretnénk összegyűjteni imaszándékaitokat, elhelyezni az oltáraink előtt. 
  A kihelyezett borítékokban található lapra írjátok fel milyen ügyetekben kéritek Mária közbenjárását.
  Az imaszándékok mellé adományt is lehet tenni hálából, de nem kötelező.
  A lezárt borítékokat juttassátok vissza a sekrestyéshez. A imaszándékokkal teli borítékokat az oltárok elé helyezzük és egész májusban imádkozunk Máriához.
 3. 27. HERENCSÉNY 17:00 – Szentóra az Oltáriszentség előtt.
 4. 29. CSERHÁTSURÁNY – A katolikus iskola tanárainak zarándoklata Egerbe.
 5. 31. VÁC 17:00 – A VÉGZŐS INTÉZŐK ÉS ANIMÁTOROK püspöki küldetési szentmiséje Vácott a Barátok templomában.
 6. JÚNIUS 1. CSERHÁTSURÁNY 9:00 – A leendő elsőáldozók és szüleik szentgyónása.
 7. 2. ÚRNAPJA – ELSŐÁLDOZÁS: 9:00 Herencsény | 12:00 Terény | 16:00 Cserhátsurány | Ima az elsőáldozókért!
 8. 7. JÉZUS SZENT SZÍVE – Főünnep – 6-án 18 órakor HERENCSÉNYBEN szentmise, CSERHÁTSURÁNYBAN igeliturgia.
 9. 9. IMÁDKOZZUNK az önkormányzati és az uniós választásokért, hogy a katolikus tanítás és értékrend szerinti vezetőket és képviselőket tudjunk választani!
 10. 22. IMÁDKOZZUNK a 8. osztályból ballagó diákokért! 
 11. 28-30. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN lelkigyakorlat Varsányban (nyilvános).
  Részletek és jelentkezés ITT június 20-ig!

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE
ÚRNAPJA

ELSŐÁLDOZÁS
JÚNIUS 2.
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

JÚNIUS 1. – elővételezett
16:00 Szanda – Szentmise
18:00 Cserháthaláp – Szentmise
JÚNIUS 2.
9:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
16:00 Cserhátsurány – Szentmise


“A GYÓNÁSI TITOK ALÓL MÉG A GYÓNÓ SEM ADHAT FELMENTÉST” – ARTNER PÉTER ATYA

A 777blog.hu az elmúlt hetekben kiemelt módon foglalkozott a gyónási titokkal – azt követően, hogy a téma egy be nem terjesztett törvényjavaslat miatt igen felkapottá vált. Artner Péter atya a Pázmányon tanít jogot – így értelemszerűen a jog oldaláról mutatja be a gyónási titkot. Folytatás ITT!


Papp Miklós: Személyes méltóság, közjó, egyházi élet – hol a helye a szentgyónásnak? A válaszok ITT OLVASHATÓK!


A 15 éves korában meghalt Carlo Acutist szentté avatják – Egy koponyasérülést szenvedett lány gyógyult meg a közbenjárására – FOLYTATÁS ITT!


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

AZ EGYHÁZ IDEJÉBEN

I. Az áldás és az imádás

2626 Az áldás a keresztény imádság belső, legmélyebb vonulatát fejezi ki: Isten és az ember találkozása. Benne Isten ajándéka és az emberi elfogadás szólítja egymást és egymásba kapcsolódik. Az áldó imádság az ember válasza Isten ajándékaira: mivel Isten megáld, az emberi szív viszonzásul áldást tud mondani Neki, aki minden áldás forrása.

2627 E vonulatot két alapvető forma fejezi ki: az áldás egyrészt a Szentlélektől vezetve Krisztus által fölszáll az Atyához (áldást mondunk Neki, mert megáldott minket); [94] másrészt az Atyától a Krisztus által leszálló Szentlélek kegyelmét esdi (Ő megáld minket). [95]

2628 Az imádás az ember alapvető magatartása, aki Teremtője színe előtt teremtménynek ismeri el önmagát. Magasztalja az Úr nagyságát, aki megteremtett, [96] és az Üdvözítő mindenhatóságát, aki a rossztól megszabadít minket. Az imádás a szellem leborulása a „dicsőség Királya” előtt [97] és meghajló elcsöndesedés Isten előtt, aki „mindig nagyobb”. [98] A háromszor szent és mindenekfölött szeretetreméltó Isten imádása alázattal tölt el és biztonságot ad alázatos kéréseinknek.