JÉZUS KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA | 2024. június 2. – B év | Plébániai hirdetések, liturgikus rend

„Vegyétek, ez az én testem.” Mk 14,12-16.22-26

AZ IMÁDSÁG ÉVE 2024.

IMA – KATEKÉZIS – Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára


Használja Android telefonján az Olvasó módot és hallgassa meg a hirdetéseket.

A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért: lelki, testi gyógyulásukért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért: püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság júniusban: a hazájukból menekülőkért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG JÚNIUSBAN: Imádkozzunk, hogy a háború vagy éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.

Imádság


KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE,
ÚRNAPJA

ELSŐÁLDOZÁS
JÚNIUS 2.
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

JÚNIUS 1. – elővételezett
16:00 Szanda – Szentmise
18:00 Cserháthaláp – Szentmise
JÚNIUS 2.
9:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
16:00 Cserhátsurány – Szentmise


 1. JÚNIUS – JÉZUS SZÍVÉNEK HÓNAPJAJézus Szíve ünnepét IX. Piusz terjesztette ki az egész Egyházra. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek (idén június 7.).
  Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte.
  Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe.
  Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az Isteni Személy kifejezője.
  A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész-emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. 
 2. 7. JÉZUS SZENT SZÍVE – Főünnep – 6-án 18 órakor HERENCSÉNYBEN szentmise, CSERHÁTSURÁNYBAN igeliturgia.
 3. 6. 19:00 BÉRMÁLÁS 2025, 2027.Szülőkkel való találkozás a cserhátsurányi templomban.
 4. 7. 17:30 ELSŐÁLDOZÁS 2026. – Szülőkkel való találkozás a herencsényi templomban.
 5. 8. 17:00 BUDAPEST, Clarisseum – BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN szalézi szerzetes születésének 110. évfordulójának ünnepe. Részletek ITT.
 6. 8. IPOLYOS IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT – Hollókő-Nógrádsipek útvonalon. Részletek és jelentkezés ITT.
 7. 8. VÁC – CSALÁDI ÖNISMERETI PIKNIK. Részeltek és jelentkezés ITT.
 8. 9. IMÁDKOZZUNK az önkormányzati és az uniós választásokért, hogy a katolikus tanítás és értékrend szerinti vezetőket és képviselőket tudjunk választani!
 9. 22. IMÁDKOZZUNK a 8. osztályból ballagó diákokért!
 10.  28-30. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN lelkigyakorlat Varsányban (nyilvános).
  Részletek és jelentkezés ITT június 20-ig!
 11. 30. 11:00 CSERHÁTHALÁP – Szent Péter és Pál templombúcsú.

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

Június 8.
18:00 Cserháthaláp – Szentmise
Június 9.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
12:00 Szanda – Igeliturgia


EGERBEN zarándokoltunk a cserhátsurányi tantestülettel.


JÚNIUS 8. IPOLYOS IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT – Hollókő-Nógrádsipek útvonalon. Részletek és jelentkezés ITT.


JÚNIUS 8. VÁC – CSALÁDI ÖNISMERETI PIKNIK. Részeltek és jelentkezés ITT.


JÚNIUS 28-30. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN lelkigyakorlat Varsányban (nyilvános).
Részletek és jelentkezés ITT június 20-ig!


JÚNIUS 8. 17:00 BUDAPEST, Clarisseum – BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN szalézi szerzetes születésének 110. évfordulójának ünnepe. Részletek ITT.


“A GYÓNÁSI TITOK ALÓL MÉG A GYÓNÓ SEM ADHAT FELMENTÉST” – ARTNER PÉTER ATYA

A 777blog.hu az elmúlt hetekben kiemelt módon foglalkozott a gyónási titokkal – azt követően, hogy a téma egy be nem terjesztett törvényjavaslat miatt igen felkapottá vált. Artner Péter atya a Pázmányon tanít jogot – így értelemszerűen a jog oldaláról mutatja be a gyónási titkot. Folytatás ITT!


Papp Miklós: Személyes méltóság, közjó, egyházi élet – hol a helye a szentgyónásnak? A válaszok ITT OLVASHATÓK!


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

AZ EGYHÁZ IDEJÉBEN

II. A kérő imádság

2629 Az Újszövetségben az alázatos kérést sok, eltérő színezetű szó fejezi ki: kérni, keresni, esdekelni, segítségül hívni, kiáltani, hangosan kiáltani, sőt „imádságban harcolni”. [99] De a leggyakoribb, mert a legkeresetlenebb, a kérés. A kérő imádsággal kifejezzük, hogy tudatában vagyunk Istenhez fűződő kapcsolatunknak: mint teremtmények nem önmagunktől eredünk, sem a nehézségeknek nem vagyunk urai, és nem vagyunk önmagunk végső célja sem, sőt amikor vétkezünk, mint keresztények tudjuk, hogy elfordulunk Atyánktól. A kérés már bizonyos visszatérés Őhozzá.

2630 Az Újszövetségben szinte nincs siralom-imádság, ami az Ószövetségben gyakori volt. Az Egyház imádságát a remény már a föltámadt Krisztushoz köti, jóllehet még a várakozás állapotában vagyunk és naponta meg kell térnünk. A keresztény kérés más mélységből fakad, abból, melyet Szent Pál sóhajtozásnak nevez. E sóhajtozás a teremtésé, mely „sóhajtozik és vajúdik” (Róm 8,22), de a miénk is, akik „várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását, reményben ugyanis már üdvözültünk ” (Róm 8,23–24), végül magának a Szentléleknek elmondhatatlan sóhajtozásai, aki „segíti gyöngeségünket, mert mi még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk” (Róm 8,26).

2631 A bocsánatkérés a kérő imádság első lépése (vö. a vámos imájában: „Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek”: Lk 18,13). Az igaz és tiszta imádság előzménye. A bizalomteljes alázat visszahelyez az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal és egymással való közösség fényébe: [100] ezek után „bármit kérünk, megkapjuk tőle” (1Jn 3,22). A bocsánatkérés megelőzi mind az eucharisztikus liturgiát, mind a személyes imádságot.

2632 A keresztény kérés középpontja a Jézus tanítása szerint eljövendő ország keresése [101] és vágya. A kéréseknek rangsora van: az első az ország, ezt követi mindaz, ami szükséges a fogadásához és az eljövetelében való együttműködéshez. Ez a Krisztus és a Szentlélek küldetésével — mely most az Egyház küldetése — való együttműködés az apostoli közösség imádságának tárgya. [102] Pálnak, az Apostolnak imádsága mutatja, mennyire át kell hatnia a keresztény imádságot az összes egyházra kiterjedő isteni gondoskodásnak. [103] Az imádsággal minden megkeresztelt ember hozzájárul az Ország eljöveteléhez.

2633 Amikor így részesedünk Isten üdvözítő szeretetében, megértjük, hogy az imádságnak minden szükséglet tárgya lehet. Krisztus, aki mindent magára vett, hogy mindent megváltson, megdicsőül a kérések által, amelyeket mi az ő nevében az Atya elé terjesztünk. [104] Ezzel a bizalommal buzdít bennünket Jakab [105] és Pál, [106] hogy minden helyzetben imádkozzunk