Kilenced Szalézi Szent Ferenc közbenjárásáért január 15. és 23. között

Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre. Majd minden nap mondjuk el Szent Ferenc imáját a szolgáló szeretet megéléséért, majd egy Miatyánkot és egy Dicsőséget – hálaadásként a meghívásért, hogy Isten országát építhetjük. Keressük a lehetőségét annak, hogy a kilenced alatt szentségimádáson is vegyünk részt.

Szent Ferenc imája a szolgáló szeretet megéléséért

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk.
Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeretet, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat.
Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzam érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt.
Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük.
Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.
Miatyánk… Dicsőség…


1. nap – Január 15.

Törekedj a személyes találkozásra Jézussal! Hívd a Szentlelket, hogy tanítson imádkozni!

„Isten színe elé helyezkedünk… Erősen gondoljunk Istennek végtelenségére, aki mindenben s mindenütt teljesen és lényegileg jelen van.”


2. nap – 16.

Add át napjaid zsongását, nehézségeit, vágyait az Úrnak! Bízd rá mindened!

„Ezért lelkünk az elmélkedéshez mindenkor azzal készüljön, hogy alaposan foglalkozzék Isten jelenlétének gondolatával.”


3. nap – 17.

Nézz az Úrra! Ő elfogad téged „Gondold el, hogy nemcsak jelen van ott, ahol te vagy, hanem benned van, lelkedet betölti, eleveníti, élteti, és isteni jelenlétével fönntartja.”


4. nap – 18.

Merd hallgatni a csendet!

„Jézus velünk van, s mintha őt látnánk, amiképpen barátainkat szoktuk elképzelni, s róluk ilyenformán szólunk: úgy tetszik, mintha látnám őt, hogy ezt vagy azt teszi; úgy rémlik, mintha hallanám őt.”


5. nap – 19.

Fogadd be a Fényt, ami az Ő jelenlétéből sugárzik rád!

„Ha a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt állasz, akkor Jézus jelenléte a templomban nem puszta képzelet, hanem valóság; mert a kenyérnek külső színe csak fátyol, amely őt szemünk elől elrejti. Ő valóban lát, s valóban megfigyel bennünket, bár valódi alakjában mi nem is látjuk őt.”


6. nap – 20.

Engedd, hogy megszólítson Isten Igéje!

„Különösen ajánlom neked a szív bensőséges imádságát; főleg pedig azt, amely isteni Üdvözítőnk életével és szenvedésével foglalkozik. Mert annak szemlélése és megfontolása által lelked azzal egészen betelik, és egész külső és belső életedet az övé szerint fogod irányítani. Ő a világ világossága: tehát őbenne, őáltala és őérette kell megvilágosodnunk.”


7. nap – 21.

Ne bántson, ha elkalandoztál! Tekints újra Jézusra!

„Sose engedd tehát, hogy vágyódásaid, bármily kicsinyek és jelentéktelenek is, nyugtalanítsanak; mert a kicsinyekre nagyok következnek majd, s lelked fogékonyabb lesz a zavarra és nyugtalankodásra. Ha tehát nyugtalanság bánt, ajánld magad Istennek.”


8. nap – 22.

Adj hálát saját lelki javaidért, és mindenkiért, akik segítik életed!

„Tégy mindent Isten nevében, s akkor bizonyára jól fogsz végezni mindent. Akár egyél, akár igyál, akár aludjál vagy szórakozzál, avagy bármely csekély dologgal foglalkozzál, mindig nagy érdemed lesz Isten előtt, ha mindent jó szándékkal s azért cselekszel, mert ez Istennek szent akarata.”


9.nap – 23.

Mások gyengeségében is szeretetben lásd meg Jézust!

„Minden eljárásod legyen méltányos és igazságos. Képzeld, hogy felebarátod a te helyedben van, te pedig az övében, s ekkor ítéleted bizonyára méltányos lesz.”

Forrás: szaleziak.hu